Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie:

http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/material71.pdf

Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze:

http://www.pip.gov.pl/html/pl/wydawn/pdf/bhp_biuro.pdf

Czynniki chemiczne:

http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07667000.htm

BHP – zagadnienia ogólne:

http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07661000.htm

Jakie oświetlenie do pracy z komputerem?:

http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/abc-malej-firmy/695896,Jakie-oswietlenie-przy-pracy-z-komputerem.html

Lewiatan o bezpieczeństwie i higienie pracy:

http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/1/lewiatan_o_bezpieczenstwie_i_higienie_pracy

Obowiązek zapewnienia pracownikom zimnych napojów wynikający z przepisów BHP:

http://www.sgk.gofin.pl/11,3275,163655,obowiazek-zapewnienia-pracownikom-zimnych-napojow-wynikajacy.html

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP podczas zimy:

http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/pracownik-i-zus/324823,Obowiazki-pracodawcy-w-zakresie-BHP-podczas-zimy.html

Odzież robocza – dla bezpieczeństwa:

http://www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/article/odziez-robocza-dla-bezpieczenstwa/

Ochrona kobiet w ciąży w zakresie BHP:

http://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/bhp/324657,Ochrona-kobiet-w-ciazy-w-zakresie-BHP.html

Palarnia w firmie – warunki BHP dla palarni:

http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/abc-malej-firmy/692740,Palarnia-w-firmie-warunki-BHP-dla-palarni.html

Pracodawca ma obowiązek dbać o warunki pracy:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/679606,pracodawca_ma_obowiazek_dbac_o_warunki_pracy.html

Pracodawca ma obwiązek zabezpieczyć miejsce wypadku:

http://praca.gazetaprawna.pl/porady/643380,pracodawca_ma_obowiazek_zabezpieczyc_miejsce_wypadku.html

Przepisy BHP w laboratorium chemicznym:

http://kadry.infor.pl/kadry/bhp/profilaktyczna_ochrona_zdrowia/679469,Przepisy-BHP-w-laboratorium-chemicznym.html

Szkolenia BHP w firmie – kilka przydatnych rad i rozwiązań:

http://www.znamibezpiecznie.pl/praca/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/868-szkolenia-bhp-w-firmie

Szkolenie okresowe z BHP:

http://kadry.infor.pl/bhp/szkolenia-bhp/694801,Szkolenie-okresowe-z-bhp.html

Środki ochrony indywidualnej:

http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07665000.htm

Wypadki i choroby zawodowe:

http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07668000.htm

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,16459107,Wypadek_w_pracy__Co_robic_.html#BoxBizT

Wypadek w pracy. Co robić?

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,16459107,Wypadek_w_pracy__Co_robic_.html#BoxBizTxt

Sposoby zapobiegania poślizgnięciom i potknięciom:

http://www.pip.gov.pl/html/pl/wydawn/pdf/13_potkniecia.pdf

Czas użytkowania wybranych środków ochrony indywidualnej:

http://archiwum.ciop.pl/25662.html

Zagrożenia biologiczne – środki ochrony indywidualnej:

http://archiwum.ciop.pl/14341.html

Uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym:

http://subkom.pl/bhp/wiecej/16.html