Koalicja Bezpieczni w Pracy ma nową przewodniczącą. Została nią Marta Wojewnik, która od listopada 2021 r. pełni funkcję dyrektor zarządzającej CWS Workwear Poland. Nowa przewodnicząca inicjatywy zapowiada, że w najbliższym czasie Koalicja skoncentruje się na istotnych dla branży bhp tematach – od zmian regulacji pracy zdalnej, poprzez nowe technologie na rzecz bezpieczeństwa pracy, aż po zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Marta Wojewnik od listopada 2021 r. pełni funkcję członkini zarządu odpowiedzialnej za rozwój biznesu odzieży roboczej CWS w Polsce. W styczniu tego roku objęła również stanowisko przewodniczącej Koalicji Bezpieczni w Pracy.

 To dla mnie zaszczyt, iż mogę stanąć na czele prężnie działającej grupy ekspertów, współtworzyć projekt Koalicji wraz z CWS Polska, PW Krystian, TenCate Protective Fabrics oraz od niedawna Milwaukee. Jedną z najważniejszych dla mnie wartości jest to, aby pracownicy bezpiecznie wracali po pracy do swoich domów.  Moją misją jest budowanie świadomości społeczeństwa, z jakimi ryzykami spotykamy się w miejscu pracy. Co ważniejsze, zależy mi na tym, abyśmy jako Koalicja dzielili się naszą ekspercką wiedzą, tym jak możemy skutecznie eliminować bądź ograniczać wszelkie zagrożenia. Chcemy docierać głównie do pracowników i pracodawców, niemniej każdy może zaczerpnąć z naszych raportów i artykułów inspiracje, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo chociażby w przydomowym warsztacie, ogródku, ale również o komfort pracy zdalnej bądź hybrydowej – mówi Marta Wojewnik, przewodnicząca Kolacji Bezpieczni w Pracy, dyrektor zarządzająca Workwear Poland i członkini zarządu CWS Polska.

Koalicja Bezpieczni w Pracy w najbliższym czasie skupi się na najistotniejszych tematach: od zmian regulacji pracy zdalnej, poprzez nowe technologie na rzecz bezpieczeństwa pracy aż po zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego – dodaje.

Marta Wojewnik od 2002 roku związana była z DHL Express w Polsce, gdzie zdobywała doświadczenie w obszarach zarządzania projektami strategicznymi, sprzedaży, budowania kultury organizacyjnej, zaangażowania i rozwoju pracowników.

W CWS realizuje szeroko pojęte działania związane z bieżącą działalnością firmy: od obsługi klienta, przez budowanie relacji z klientami, kwestie logistyczne, po zadania administracyjne i przygotowanie oraz realizację umów. Jako członkini zarządu CWS boco Polska odpowiada za strategię rozwoju biznesu w Polsce, m.in w obszarze pralni, ale także za poszczególne działy firmy: HR, IT, księgowości oraz jakości. W obszarze zarządzania organizacją za najbardziej interesujące uważa wprowadzanie zmian strukturalnych i proceduralnych oraz budowanie zaangażowania i motywacji za pomocą podnoszenia świadomości pracowników dotyczącej ich wpływu na sukces całej firmy.

Marta Wojewnik ukończyła nauki polityczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zarządzanie marketingiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.