Jak podaje asystentbhp.pl rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki nakłada na część firm obowiązek zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego oraz środków i stopni hermetyczności z uwzględnieniem określonych szkodliwych czynników biologicznych. Wprowadzone zmiany dotyczą pracodawców zatrudniających pracowników w warunkach narażenia na działanie tych czynników.

Czas na wprowadzenie aktualizacji to 20 listopada.

Więcej: https://asystentbhp.pl/do-20-listopada-niektore-firmy-musza-uaktualnic-ocene-ryzyka-zawodowego/