Podczas organizowania imprez masowych najważniejsze jest bezpieczeństwo jej uczestników. Przed nami sylwestrowa noc – a co za tym idzie, świętowanie zarówno w lokalach, jak i na przestrzeni otwartej. Do roli organizatora wydarzenia należy zapewnienie odpowiednich warunków oraz zapobieganie potencjalnym zagrożeniom. Przypominamy zatem kilka istotnych kwestii związanych z bezpieczną zabawą.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009, nr 62 poz. 504) do imprez masowych należą imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe skupiające wiele osób. Mogą odbywać się na stadionach, w obiektach, które nie są budynkami oraz na wolnej przestrzeni (w przypadku, gdy liczba miejsc przekracza 1000). Do imprez masowych nie należą widowiska w operze, kinie, filharmonii, teatrze, a także festyny itp.

Odpowiedzialność organizatora

Organizator imprezy masowej musi zapewnić bezpieczeństwo jej uczestnikom poprzez zabezpieczenie medyczne, porządek publiczny oraz odpowiedni stan techniczny budynku i instalacji wykorzystywanych podczas wydarzenia. Dobrym i częstym rozwiązaniem jest w tym wypadku zatrudnienie specjalistów, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Dodatkowo organizatorzy imprez masowych powinni znać i stosować przepisy przeciwpożarowe – np. co najmniej, dwa wyjścia z pomieszczeń o wielkości powyżej 300 m², czy działające urządzenia gaśnicze. Co ważne, nie wszyscy uczestnicy wydarzeń mają wiedzę jak używać gaśnicy, czy gdzie jest wyjście ewakuacyjne – dlatego kluczowe są odpowiednie oznaczenia i ich widoczność.

Obowiązki uczestnika imprezy masowej

Obowiązujące przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednej i drugiej stronie. Tym samym zgodnie z ustawą, uczestniczy imprezy są zobowiązani do zachowywania się w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla pozostałych uczestników. Muszą także przestrzegać obowiązującego podczas danego wydarzenia regulaminu. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu, materiałów niebezpiecznych, wybuchowych czy broni.

Imprezy masowe sprzyjają dobrej zabawie, ale potrafią prowadzić również do chwil nieuwagi – czemu organizatorzy powinni zapobiegać. Bezpieczeństwu podczas imprez masowych oprócz odpowiedniego przygotowania przez organizatorów, sprzyja również świadomość i rozwaga uczestników. Każdy z uczestników imprezy masowej, biorąc w niej udział, jest po części współodpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych.