Czynnik, który może spowodować wystąpienie szkody – tak najkrócej można zdefiniować zagrożenia w pracy. Problem obejmuje i zagrożenia fizyczne, i takie czynniki jak stres w miejscu pracy, poziom hałasu, występowanie pyłów przemysłowych czy oddziaływanie mikroklimatu. Obowiązek niwelowania spoczywa na barkach pracodawców. Według Głównego Urzędu Statystycznego do końca 2014 roku suma wszystkich zagrożeń w pracy wyniosła aż 592,9 tys. Ponad 242 tys. z nich udało się usunąć lub ograniczyć do poziomu zgodnego z obowiązującą normą. Więcej na ten temat w artykule forbes.pl.