Pracownicy narażeni są teraz nie tylko na czynniki wpisane w stałe ryzyka ich pracy, ale i te związanie z warunkami atmosferycznymi. Warto pamiętać, że do 31 marca trwa w Polsce okres zimowy, podczas którego na pracodawcę nałożone są pewne dodatkowe obowiązki.

Kodeks pracy jasno wskazuje, że do obowiązków pracodawcy należy ochrona życia i zdrowia pracownika. W okresie zimowym pracodawcy mierzą się z wieloma wyzwaniami, związanymi przede wszystkim z zadbaniem o pracowników, którzy swoją pracę wykonują na zewnątrz. W trakcie zimy, nawet kilkugodzinna praca w nieodpowiednich warunkach może mieć dla nich fatalne skutki – doprowadzając do wychłodzenia czy nadmiernego zużycia energii organizmu. Do zachowania zdrowia i siły pracownika niezbędna jest odpowiednia ochrona – przystosowana odzież, posiłki regenerujące, czy zapewnienie źródła ciepła.

Odpowiednia temperatura

Przede wszystkim pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednią temperaturę pomieszczenia, której wysokość minimalna to 14°C dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna oraz 18°C dla pomieszczeń, gdzie pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną bądź świadczona jest praca biurowa.

Jeśli chodzi o pracowników, którzy pracują na zewnątrz, przy temperaturze niższej niż 10°C do obowiązków pracodawcy należy także m.in. zagwarantowanie pracownikom ciepłego posiłku tzw. regeneracyjnego. Jeśli nie jest to możliwe, należy zapewnić pracownikom możliwość skorzystania z lokalu gastronomicznego lub zapewnić miejsce z możliwością samodzielnego przygotowania posiłku.

Co za tym idzie, pracownik wykonujący swoją pracę na otwartej przestrzeni musi mieć dostęp do odpowiedniego pomieszczenia, gdzie będzie mógł się również ogrzać, schronić przed złymi warunkami atmosferycznymi. Minimalna temperatura w takim pomieszczeniu wynosi 16°C.

Odzież ochronna

W przypadku pracy na mrozie, pracodawca musi zapewnić pracownikowi odpowiednią odzież ochronną, jak i środki ochronny indywidualnej. Tylko wtedy pracownik będzie prawidłowo przygotowany i chroniony przed zimnem, wiatrem, deszczem czy śniegiem. Zimą dużo wcześniej robi się ciemno, dlatego bardzo ważna jest prawidłowa widoczność pracowników, szczególnie tych, którzy swoją pracę wykonują przy ruchliwych miejscach.

Jeśli pracodawca nie zapewni swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy, przez co będą one zagrażać zdrowiu lub życiu pracownika czy innych osób, pracownik, po wcześniejszej rozmowie z pracodawcą, może powstrzymać się od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – art. 210 § 1 Kodeksu Pracy.