25 lipca to Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Warto przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa pracowników, którzy do wykonywania swoich obowiązków służbowych używają samochodów, a także wskazać dobre praktyki zarządzania flotą firmową.

Samochód służbowy otrzymują przede wszystkim pracownicy, którzy w obowiązki służbowe mają wpisane regularne przemieszczanie się. Niekiedy, samochód służbowy jest też benefitem dla osób na określonych stanowiskach. Najczęściej i zgodnie z umową, samochodem służbowym może jeździć tylko wskazana przez pracodawcę osoba. Naruszenia przepisów, kolizje lub wypadki drogowe spowodowane przez osoby trzecie nieposiadające prawa do użytkowania auta firmowego mogą stanowić konsekwencje zarówno finansowe, jak i prawne. Pracodawca może zezwolić także na wykorzystywanie samochodu firmowego dla prywatnych celów pracownika – najlepiej w postaci pisemnej.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca musi zadbać o przeglądy techniczne auta służbowego oraz jego sprawne i kompletne wyposażenie. Do obowiązku pracodawcy należy także skierowanie pracownika na odpowiednie badania przed udostępnieniem samochodu służbowego. Niedopełnienie tego obowiązku może oznaczać konsekwencje dla pracodawcy – od kar administracyjnych nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych po koszty odszkodowań czy też straty wizerunkowe.

Dobrą praktyką jest weryfikacja czasu spędzanego w podróży przez pracownika czy też określenie limitów. Ze względu na możliwe przemęczenie warto określić racjonalną ilości godzin spędzonych za kierownicą lub liczby kilometrów w trasie. Te parametry rzutują bezpośrednio na bezpieczeństwo pracownika.

Jeśli pracodawca przewiduje, że któryś z jego pracowników będzie korzystał z auta, powinien uwzględnić taką informację na skierowaniu do lekarza medycyny pracy. Niestety wiele firm zdaje sobie z tego sprawę dopiero w momencie, kiedy wystąpi nagła potrzeba użycia auta służbowego. Takie wyjątkowe sytuacje mogą stworzyć zagrożenie na drodze, ale też generować koszty dla prowadzonego biznesu – podkreśla Paweł Pawlik*, członek Stowarzyszenia Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Ostrożność pracownika

Statystyki pokazują, że Polska nadal jest w czołówce, jeśli chodzi o wypadki drogowe. Pośpiech, stres oraz nieodpowiednie zachowania innych kierowców to główne zagrożenia w ruchu drogowym. Dlatego tak istotna jest profilaktyka i uświadamianie kierowców o konieczności zachowania zdrowego rozsądku za kierownicą.

Kierowcy powinni być zaznajomieni z podstawowymi zasadami pierwszej pomocy. Dobrą praktyką wśród pracodawców, może okazać się skorzystanie ze współpracy z profesjonalnym ratownikiem w celu zorganizowania pokazów pierwszej pomocy np. podczas wydarzeń firmowych. Coraz popularniejszym uzupełnieniem firmowych imprez o charakterze integracyjno-szkoleniowym stają się także np. symulatory dachowania, które skutecznie obrazują potrzebę zapinania pasów bezpieczeństwa.

Korzystając ze służbowego samochodu, warto pamiętać o przestrzeganiu instrukcji obsługi auta. Jazda bez oleju silnikowego czy bez powietrza w kołach może zostać uznana za celowe niszczenie pojazdu. Osoba odpowiedzialna za samochód powinna przynajmniej raz w miesiącu sprawdzić poziom płynów eksploatacyjnych i w razie potrzeby uzupełnić je, a także przynajmniej raz w miesiącu sprawdzić ciśnienie w oponach i w razie potrzeby dopompować do właściwego poziomu. Należy dbać o porządek i czystość w samochodzie. Niezabezpieczone przedmioty, czy też śmieci mogą w znacznym stopniu rozpraszać kierującego w przypadku niezbędnych nagłych manewrów lub zablokować możliwość zahamowania pojazdu, a w przypadku wypadku spowodować dodatkowe obrażenia.

– Niestety pracownicy nie zawsze czują się odpowiedzialni za służbowy samochód. Do roli pracodawcy należy promowanie kultury bezpiecznej jazdy. Szczególnie, że oznaczone logotypem danej firmy samochody, stanowią dla niej także swego rodzaju wizytówkę, a nie w pełni sprawne pojazdy powodują zagrożenie dla innych uczestników ruchu – dodaje Paweł Pawlik.

Obowiązki prowadzącego auto:

 • Bezwzględny zakaz prowadzenia samochodu osobowego pod wpływem alkoholu lub innych używek psychotropowych.
 • Bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Każda osoba, która w danym dniu zostaje oddelegowana do prowadzenia samochodu powinna być wypoczęta, wyspana i w dobrej kondycji zdrowotnej.
 • W trakcie jazdy samochodem służbowym obowiązuje bezwzględny nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa.
 • W samochodzie służbowym obowiązuje nakaz zachowania porządku. Każdy kierowca i pasażer winni usunąć po sobie wszelkie śmieci i odpadki za każdym razem po zakończeniu jazdy. Zabrania się pozostawiania w samochodzie nieczystości i śmieci.
 • Kierowca, który ma obowiązek (zaleceniem lekarza) prowadzić samochód w okularach korekcyjnych powinien bezwzględnie używać ich podczas jazdy.

Podstawowe czynności przed ruszeniem samochodem służbowym

W celu zachowania podstawowego bezpieczeństwa prowadzenia samochodu, przed ruszeniem, każdy kierowca powinien wykonać szereg czynności przygotowawczych do których należy zaliczyć:

 • sprawdzenie czy samochód posiada aktualny przegląd i ubezpieczenie OC;
 • ustawienie odpowiedniej wysokości i położenia fotela kierowcy, a także odległości kierownicy względem kierowcy;
 • sprawdzenie położenia lusterek i w razie potrzeby dostosowanie ich ustawienia do własnych preferencji;
 • sprawdzenie działania klaksonu, świateł i kierunkowskazów oraz hamulców;
 • sprawdzenie wyposażenia samochodu w: trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, apteczkę, kamizelkę ochronną oraz lewarek;
 • zapięcie pasów bezpieczeństwa i sprawdzenie czy wszyscy pasażerowie zapieli swoje.

*Paweł Pawlik jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i ergonomii pracy, z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu i wdrażaniu projektów BHP w międzynarodowych organizacjach o rozproszonej strukturze. Zajmuje się także kreowaniem polityki firmowej w zakresie BHP oraz promowaniem wellbeingu wśród pracowników. Członek Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy.

 

Źródło zdjęcia: Freepik