Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work EU-OSHA) rusza z kampanią „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, której głównym celem jest umożliwianie promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego.

Siła robocza w Europie starzeje się. Podwyższa się wiek emerytalny i prawdopodobne staje się wydłużenie życia zawodowego. Kampania EU-OSHA powstała, żeby zaakcentować zmieniające się trendy oraz zaproponować rozwiązania, które pracodawcom i pracownikom pomogą w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej.

W ramach kampanii przewidziane są wydarzenia:

  • Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: październik 2016 i 2017 r.
  • Prezentacja konkursu dobrych praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: kwiecień 2017 r.
  • Spotkanie na szczycie kończące kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: listopad 2017 r.

Więcej informacji na temat kampanii oraz wszelkie materiały można znaleźć na stronie głównej kampanii: healthy-workplaces.eu