Zgodnie z raportem CWS „Think Circular. Sustainability Report 2020/21”, nieodpowiedni serwis odzieży roboczej generuje około 72 kilogramy dwutlenku węgla na jednego pracownika. Badanie przeprowadzone przez firmę CWS, która zajmuje się wynajmem usług z zakresie odzieży roboczej, higieny łazienek oraz mat wejściowych pokazuje, jak w prosty sposób firmy mogą zredukować emisję CO2.

Efektem pracy zespołu CWS jest kalkulator klimatyczny “Circular Advantage Study”, umożliwiający obliczenie i porównanie wpływu różnych sposobów użytkowania odzieży roboczej na klimat.

Na emisję dwutlenku węgla w dużej mierze wpływa trwałość stosowanej odzieży roboczej jak i jej serwis, który, jeśli jest nieprawidłowy, powoduje jej częstą wymianę. Zakładając, że dwa miliony pracowników co roku wymienia odzież roboczą na nową sprawia, że do atmosfery dostaje się ponad 140 000 ton CO2.

Model liniowy czy cyrkularny?

To właśnie okres użytkowania produktu ma znaczący wpływ na klimat: im dłużej korzystamy z odzieży, dbamy o nią, naprawiamy, tym dłużej możemy z niej korzystać. W ramach badań wewnętrzny zespół CWS „Circular Advantage” porównywał ze sobą dwa konkretne scenariusze serwisu: model liniowy oraz model o obiegu zamkniętym (cyrkularny).

W modelu liniowym, zakupiona przez pracodawcę odzież jest przekazywana użytkownikowi, który sam ją pierze i konserwuje (serwis własny). Według badań, osoba prywatna wykonuje około połowy wszystkich napraw, które wykonałaby firma wynajmująca odzież. To, czego osoby prywatne nie potrafią naprawić, zazwyczaj trafia do kosza.

W modelu cyrkularnym, opartym na wynajmie odzieży roboczej, wprowadzana odzież wykonana jest z trwałych materiałów, które można wielokrotnie serwisować. Po zużyciu, odzież poddawana jest recyklingowi i ponownie wprowadzana do obiegu. Ponadto, jak wykazują badania, około 30% wpływu odzieży na środowisko naturalne przypada właśnie na fazę jej użytkowania, a przede wszystkim na pranie. Dlatego pranie odzieży w profesjonalnych pralniach przemysłowych, w których maszyny piorące są optymalnie wykorzystywane, a użycie detergentów, wody czy też energii, odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska, wpływa na redukcję CO2.

W systemie cyrkularnym osiąga się to głównie poprzez naprawy i wykorzystanie materiałów używanych, co jest mniej powszechne w systemie liniowym. Badania pokazały, że coroczny zakup nowej odzieży roboczej w przeliczeniu na jednego pracownika generuje aż 72 kilogramy dwutlenku węgla. Korzystając z wypożyczalni odzieży roboczej wartość generowanego CO2 zmniejsza się o 76 proc., a uwzględniając transport do i od klienta – o 50 proc.

Serwisowanie odzieży roboczej w sposób profesjonalny to proces pozwalający na kontrolę stanu odzieży i gwarancja komfortowej i bezpiecznej pracy. Jest to niezwykle istotne, ponieważ eksperci dokładnie sprawdzają i naprawiają każdy element, aby odzież zachowała swoje właściwości ochronne, zapewniające bezpieczeństwo pracownika.

Serwisowanie obejmuje zarówno naprawę, jak również wymianę elementu w przypadku nadmiernego zużycia. Serwisując odzież roboczą pracownicy nie tylko są bezpieczni podczas wykonywanych prac, lecz również mają pozytywny wpływ na ochronę klimatu, poprzez zmniejszenie ilości emitowanego dwutlenku węgla. Dodatkowo, normy unijne, dotyczące odzieży ochronnej, wymagają od producenta certyfikacjina 5 cykli prania. Niektóre firmy jednak stawiające na trwałość i jakość, a także dbając o ochronę środowiska, certyfikują odzież na 25, a nawet na 50 cykli prania.

Produkty i projekty, które są zgodne z zasadą cyrkularności, będą w przyszłości oznaczane ikoną „Think Circular”. W ten sposób CWS chce budować świadomość na temat swoich produktów i usług realizowanych w sposób zrównoważony. Takie podejście przedsiębiorstwa nie tylko zmniejsza ślad węglowy w całym cyklu życia produktu, ale także pomaga klientom firmy w ich efektywnym oszczędzaniu zasobów.

Więcej na temat badania można przeczytać tutaj: https://www.cws.com/en/press/workwear-rental-service-reduces-co2-emissions-76-cent-2021-05-28.