Wraz z ustabilizowaniem sytuacji wokół pandemii koronawirusa w wielu krajach szkoły, przedsiębiorstwa czy restauracje zostały ponownie otwarte. Nie oznacza to jednak braku zagrożenia zakażeniem. Wszyscy muszą nauczyć się funkcjonować w tak zwanej „nowej rzeczywistości”, będącej efektem obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Wymaga to cierpliwości, odpowiedzialnego podejścia społeczeństwa oraz innowacyjności firm, które dzięki nowym projektom mogą wpłynąć na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i higieny w społeczeństwie, a tym samym przyczynić się do ograniczenia nowych infekcji.

Właśnie z takim innowacyjnym pomysłem, rozpoczęło działalność joint venture zawiązane pomiędzy firmami CWS – ekspertem ds. higieny, specjalizującym się w sprzedaży i wynajmie urządzeń higienicznych oraz firmą Emdion, która jest producentem technologii bezpieczeństwa oraz systemów komunikacyjnych i automatyki.

Ich pierwszym wspólnym przedsięwzięciem jest innowacyjny punkt kontroli higieny Liward®, który mierzy temperaturę, a tym samym pozwala na wykrycie osób z podwyższoną temperaturą i może być użytkowany przy wejściu do budynków publicznych takich jak: domy towarowe, domy opieki dla osób starszych i szkoły. Pilotażowy projekt właśnie wystartował w północnych Niemczech.

Jak działa Liward?

Punkt kontroli Liward®, jest mniej więcej wielkości budki fotograficznej i jest umieszczany przy zadaszonym wejściu do budynku. Gdy dana osoba znajdzie się przed punktem Liward®, specjalny czujnik mierzy jej temperaturę twarzy. Jeśli temperatura jest poniżej określonego poziomu, drzwi do środka otwierają się automatycznie. Jeśli wartość ta jest wyższa, osoba ta zostaje automatycznie powiadomiona o podwyższonej temperaturze, a pracownik firmy czy instytucji przychodzi jej z pomocą.

Dzięki temu do budynku wchodzą wyłącznie osoby bez podwyższonej temperatury. Urządzenie ma również inne funkcje. Jest w stanie określić, czy osoba, która chciałaby wejść do budynku, ma na sobie maskę czy też nie. Obie te funkcje ułatwiają wdrażanie i kontrolę obowiązkowych zasad higieny. Dalsze moduły opcjonalne, takie jak ustalenie, czy dana osoba zdezynfekowała ręce, pojawią się w ciągu najbliższych tygodni.