Blisko 35 procent pracujących Polaków, zbadanych przez Millward Brown na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy, zadeklarowało, że ich praca niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia lub życia. Mimo to większość respondentów, bo ponad 86 procent nie obawia się żadnych zagrożeń. Jak wynika z raportu,  co drugi badany czuje się w pracy bezpieczniej niż wynikałoby to z charakteru jego pracy. Czy nie wiemy o grożącym nam niebezpieczeństwie w pracy czy zbyt często ryzykujemy narażając się na wypadek?

Koalicja Bezpieczni w Pracy zleciła przeprowadzenie badania opinii publicznej, które dało odpowiedź m.in. na pytanie jak pracujący Polacy oceniają poziom swojego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wyniki wykazały, że mimo zagrożeń, jakie niesie za sobą praca, respondenci czują się w niej bezpiecznie.

– Polacy czują się bardzo bezpiecznie w swoich miejscach pracy, mimo niebezpieczeństwa, jakie tej pracy towarzyszy. Szokujące jest, że mimo tak dużego zagrożenia –  co trzecia osoba uznała swoją pracę za niebezpieczną – większość czuje się w swojej pracy bezpiecznie. Co ciekawe, poczucie bezpieczeństwa jest wysokie nawet w branżach, które pracownicy wskazali jako niosące największe ryzyko, czyli w budownictwie oraz transporcie i logistyce – powiedział Andrzej Smółko, Prezes Zarządu CWS-boco Polska.

Aż 81,5 proc. osób mających w pracy kontakt z urządzeniami, które mogą stanowić zagrożenie czuje się w niej bezpiecznie. Jedynie 15,4 proc. badanych w tym przypadku odpowiedziało, że czuje umiarkowane, a 2,6 proc. duże zagrożenie. Zdecydowanie częściej swoją pracę za niosącą zagrożenie uważają mężczyźni (44,5 proc.) niż kobiety (24 proc.) i osoby w średnim wieku: 40 – 49 lat (41,7 proc.). Jeżeli chodzi o branże, w których badani wskazywali na powiązanie pracy zawodowej z potencjalnym ryzykiem dla zdrowia lub życia, najwięcej wskazań otrzymały: budownictwo (49,4 proc.), transport/logistyka (46,2 proc.), służba zdrowia (40,6 proc.) i produkcja (43,2 proc.). Najmniej niebezpieczne dla zdrowia zdaniem badanych są handel, usługi, szkolnictwo i administracja państwowa.

Poczucie bezpieczeństwa a potencjalne zagrożenie

Ponad połowa badanych (56,1 proc.) deklaruje mniejsze poczucie zagrożenia niż potencjalnie istniejące zagrożenie w miejscu pracy. Takiej odpowiedzi udzieliły przede wszystkim osoby z niższym wykształceniem (podstawowym lub zawodowym) – 87,6 proc. i mieszkające na wsi (57,8 proc.). Jeżeli chodzi o branżę, w której poczucie zagrożenia jest mniejsze niż potencjalne zagrożenie, respondenci wskazali na służbę zdrowia (64,1 proc. wskazań), produkcję (62,2 proc.), szkolnictwo (60,2 proc.) oraz transport/logistyka (59,7 proc.). W branży budowlanej, którą badani wskazywali jako jedną
z najniebezpieczniejszych, wskaźnik poczucia zagrożenia wyniósł 56,7 proc.

– Mniejsze poczucie zagrożenia i pewność siebie jaką prezentują respondenci może wynikać
z osobistych przekonań badanych. Mimo, że zdają sobie oni sprawę z niebezpieczeństw, panujących w danym zakładzie pracy, czują się tam bezpieczniej niż wynikałoby to z potencjalnego ryzyka. Często uważamy bowiem, że problem bezpieczeństwa nas nie dotyczy, szczególnie jeśli nie byliśmy świadkami wypadku lub poważnego naruszenia bezpieczeństwa pracy przez innego pracownika
– powiedziała Elżbieta Rogowska, Dyrektor Handlowy, PW Krystian.

Może brak wyobraźni i zbytnie lekceważenie zagrożeń wynika z niedostatecznej wiedzy pracowników i pracodawców? Na stronie www.bezpieczniwpracy.pl można znaleźć mapę zagrożeń, jakie towarzyszą pracownikom w miejscu pracy. Są to zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne
i psychofizyczne, a ich występowanie zależy od charakterystyki danego zawodu. Znajomość poszczególnych zagrożeń pozwala lepiej przygotować się na okoliczność ich wystąpienia, co nie jest bez znaczenia szczególnie w branżach wrażliwych, takich jak ochrona zdrowia czy produkcja.

Badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014” zostało zrealizowane na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy przez instytut badawczy Millward Brown w lipcu 2014 roku, na reprezentatywnej próbie Polaków pracujących zawodowo. Koalicję Bezpieczni w Pracy powołały cztery firmy: CWS-boco Polska, PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics w celu promowania kultury bezpieczeństwa pracy i zwiększania świadomości społecznej w tej kwestii.