Firma DHL Parcel Polska sp. z o.o., członek Koalicji Bezpieczni w Pracy, została wyróżniona w 47. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy. Kapituła konkursowa doceniła DHL Parcel Polska za autorski projekt „Ergonomia 50+”, w ramach którego przeprowadzono szereg działań optymalizujących warunki pracy magazynowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia. Wdrożenie nowych rozwiązań poprzedził profesjonalny audyt ergonomiczny z udziałem specjalistów z zakresu BHP oraz ergonomii. W jego efekcie stanowiska pracy magazynowej zostały doposażone m.in. w ergonomiczne maty oraz podpory do stania, a także specjalne pasy biodrowe chroniące przed urazami odcinek lędźwiowy kręgosłupa.  Ponadto w ramach projektu zostały przygotowane liczne materiały instruktażowe i edukacyjne, których zadaniem jest zwiększanie wiedzy pracowników na temat bezpieczeństwa pracy.