Według tegorocznego badania „Stres i satysfakcja 2018” zrealizowanego przez Hays Poland wynika, że co czwarty pracownik jest niezadowolony ze swojego środowiska pracy i nie czerpie satysfakcji z realizacji zawodowych obowiązków. Na poziom satysfakcji wpływa wiele czynników, w tym także emocje towarzyszące realizacji powierzonych zadań. Ponad połowa zatrudnionych codziennie irytuje się i mierzy z brakiem motywacji. Zdecydowana większość doświadcza również wysokiego poziomu stresu, który w wielu przypadkach działa destrukcyjnie.

Poczucie satysfakcji z pracy pomaga budować pozytywną postawę pracownika wobec zespołu, działu, zmian, problemów czy całej organizacji. Doświadczenia firm na świecie potwierdzają, że o sukcesie organizacji decyduje zaangażowanie jej pracowników, a sukces w pracy najczęściej osiągają ludzie, którzy wykonują swoje zadania z zainteresowaniem i zadowoleniem. Firmy powinny więc szukać pomysłów na to, w jaki sposób zadbać o poczucie satysfakcji z pracy i jednocześnie o wyniki biznesowe.

Jak firmy powinny sobie radzić z tym wyzwaniem? Przeczytajcie w raporcie Stres i satysfakcja 2018.