Gazetaprawna.pl informuje o zmianach, zachodzących w dokumentacji powypadkowej. Resort pracy podejmie inicjatywę przeglądu klasyfikacji przyczyn wypadków przy pracy. Przy czym – jak informuje Radosław Mleczko wiceminister pracy i polityki społecznej – powinien się tym zająć specjalnie powołany zespół roboczy, w którego skład wchodziliby przedstawiciele wszystkich instytucji zainteresowanych stosowaniem i wykorzystaniem dokumentacji powypadkowej.

Więcej informacji w artykule.