Miesiąc lipiec 2016 obfituje w ważne wydarzenia poświęcone bezpieczeństwu: Szczyt NATO (zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego), Światowe Dni Młodzieży (specjalne wymogi bezpieczeństwa) oraz  w samym centrum tych wydarzeń 21 lipca br. coroczna największa specjalistyczna konferencja poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu  – Kongres Pożarnictwa FIRE|EXPO 2016. W samym sercu Warszawy, na PGE STADIONIE NARODOWYM już po raz trzynasty spotkają się liderzy światowych marek zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, projektanci oraz specjaliści ds. p.poż podczas największego wydarzenia branży ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

Kongres to wydarzenie, które od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży ale i wysoką frekwencją. Jak ważny jest to punkt w kalendarzu wydarzeń branżowych, świadczy chociażby fakt, że w ciągu jednego dnia, w jednym czasie i miejscu skupia on ponad 1000 profesjonalistów, architektów i projektantów, ekspertów i osobistości środowisk pożarowych, świata nauki i prawodawstwa mających bezpośredni związek z procesami inwestycyjnymi w gospodarce, specjalistów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej czy też kadry zarządzającej, pracowników pionów i służb technicznych przedstawicieli różnych gałęzi rynku czy też liczne grono przedstawicieli Komend PSP i OSP z całej Polski żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

Bieżąca edycja podobnie jak w latach ubiegłych oprócz bogatej merytoryki, technicznych i prawnych aspektów związanych z wymogami ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania poważnym awariom i pożarom w programie posiada bogaty panel warsztatów pożarowych, pokazów skutków wybuchu i pożaru, ćwiczeń z obsługi gaśnicy w razie pożaru, wyposażenia dla jednostek straży pożarnych i ratownictwa medycznego. Kongresowi towarzyszyć będzie w tym roku prowadzona przez PCK HDK Dar Serca, DKMS oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie specjalna akcja pod hasłem PRZYJDŹ NA KONGRES – URATUJ ŻYCIE, podczas której w krwiobusach będzie prowadzona zbiórka krwi na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach, służbie publicznej ale również jako zabezpieczenia banków krwi na Światowe Dni Młodzieży.

40 osobowy skład RADY PROGRAMOWEJ FIRE|EXPO2016:

 • prof. dr hab.inż arch. EWA KURYŁOWICZ, Wiceprezes Zarządu Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. Generalny Projektant, Kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
 • nadbryg. prof. nadzw. dr RYSZARD GROSSET – SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • prof. nadzw. dr hab. inż. ADAM MARKOWSKI, Politechnika Łódzka
 • st. bryg. prof. dr hab. MARZENA PÓŁKA, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • dr hab. inż. ANDRZEJ WOLFF, Ekspert ds. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego
 • dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK, Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
 • dr inż. DOROTA BRZEZIŃSKA, Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
 • dr inż. JAROSŁAW WIATR Politechnika Białostocka
 • st. bryg. mgr inż. MAREK PODGÓRSKI, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, były Zastępca Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w KG PSP
 • bryg. mgr inż. DANIEL MAŁOZIĘĆ, Kierownik Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości – BW CNBOP-PIB
 • bryg. dr inż. DARIUSZ WRÓBLEWSKI – Dyrektor CNBOP-PIB
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JERZY CISZEWSKI, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
 • mł. bryg. dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA, Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • mgr SYLWIA KRAWCZYŃSKA – Z-ca Dyrektora ds. Badań I Rozwoju CNBOP-PIB
 • mgr inż. arch. PIOTR ŻABICKI – Associate, Kierownik Projektu Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Rzeczoznawca IARP, Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
 • mgr inż. TOMASZ POPIELARCZYK – Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów BA CNBOP-PIB
 • mgr inż. Tomasz SOWA – Specjalista z Zespołu Laboratoriów  Sygnalizacji pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA)
 • mgr inż. Urszula GARLIŃSKA –  Specjalista z Zespołu Laboratoriów  Sygnalizacji pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA)
 • mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI, doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Zakład Informatyki i Łączności SGSP

więcej

DZIEŃ SPECJALISTY PODCZAS KONGRESU – WARSZTATY DSO – CNBOP-PIB

Specjalistyczne wykłady, pokazy ratownictwa technicznego, medycznego – udzielania pierwszej pomocy, technik gaszenia, wizualizacje czy integracja systemów, pokaz samochodów strażackich i mobilnych zapór przeciwpowodziowych, warsztaty przygotowane przez najwyższej klasy państwowe instytuty naukowe oraz świeże i nurtujące zagadnienia, których oczekują nasi uczestnicy to tylko przedsmak tego co wydarzy się w tym dniu. Dzień Specjalisty podczas Kongresu to już stały punkt Kongresu. Trzynasta edycja, nowa odsłona, 5 aren tematycznych, najważniejszy liderzy branży w jednym czasie i miejscu, debiuty roku 2016, 40 uznanych ekspertów, 60 panelistów i znawców branży, goście specjalni, rzeczoznawcy ds. ppoż oraz szereg imprez towarzyszących Kongresowi to zaledwie cześć programu kongresu. Konferencja z roku na rok „rozrasta” się coraz bardziej o czym świadczy chociażby bogaty panel techniczno-naukowy – „ARENA NAUKOWA” opracowany przez Radę Programową Kongresu realizowany równolegle do głównego panelu kongresu w formie warsztatów i seminariów naukowo-technicznych.

Bogaty program wykładów w tym roku skupiać się będzie na zagadnieniach związanych z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem energetycznym w budownictwie i przemyśle, a szczególnie zapobieganiu pożarom i awariom przemysłowym i wyzwaniom oraz problemom związanym z projektowaniem nowoczesnych obiektów budowlanych. Wspomnieć należy chociażby o bloku dedykowanych warsztatów przygotowanych specjalnie na potrzeby kongresu przez Ekspertów  CNBOP PIB n.b. Dźwiękowych systemów ostrzegawczych – wymagań, podstawowych parametrów, doboru i podzespołów dedykowanych. Organizatorzy zadbali o staranny dobór tematów, nie tylko pod kątem ich atrakcyjności merytorycznej, ale również ukazania występujących problemów od strony praktycznej w postaci pokazów, wizualizacji i funkcjonowania zintegrowanych systemów pożarowych w czasie rzeczywistym.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE KONGRESOWI FIRE|EXPO 2016

 • WARSZTATY POŻAROWE POLON-ALFA
 • WARSZTATY NODEX – Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Warsztaty BMS
 • WARSZTATY CNBOP-PIB – DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE – WYMAGANIA, PODSTAWOWE PARAMETRY, DOBÓR PODZESPOŁÓW
 • Akcja specjalna Kongresu Pożarnictwa, Dar Serca HDK PCK oraz Fundacji DKMS – URATUJ ŻYCIE ODDAJ KREW W KRWIOBUSIE. Mobilny punkt honorowego poboru krwi na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach i pożarach oraz jako zabezpieczenie banków szpiku i krwi na Światowe Dni Młodzieży
 • Pokazy wozów strażackich i mobilnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych
 • Pokazy ratownictwa
 • Pokazy techniczne – montażowe i symulacyjne
 • Praktyczne ćwiczenia z użyciem gaśnic
 • Demonstracyjny pokaz wybuchów oraz skuteczności poszczególnych typów zabezpieczeń przeciwwybuchowych przygotowany przez GRUPĘ WOLFF
 • Pokaz z udziałem uczestników – System gaśniczy INERGEN®  – będzie go można zobaczyć w wyjątkowej odsłonie podczas wyzwolenia w pomieszczeniu testowym przygotowanym specjalnie na to wydarzenie
 • Konkurs na najlepiej przygotowaną ekspozycję – wybór uczestników
 • Konkurs na najlepszą prezentację – wybór uczestników
 • Wręczenie Nagród Rynku Inwestycji za wdrażanie bezpiecznych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa

LIDERZY ŚWIATOWYCH MAREK ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA KONGRESIE

Tak, jak w poprzednich edycjach, i tym razem konferencji towarzyszyć będzie WYSTAWA wiodących dostawców rozwiązań i systemów. Liderzy branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej – producenci i dystrybutorzy światowych marek – zaprezentują nowości z wielu powiązanych ze sobą dziedzin z zakresu ochrony przeciwpożarowej – monitoringu wizyjnego, sygnalizacji pożarowej, mechanicznych systemów zabezpieczeń, urządzeń i systemów kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu po systemy ochrony danych, wyposażenia i sprzętu jednostek PSP, służb BHP, czy bierną ochronę przeciwpożarową. Wartym uwagi będzie wykład przedstawiciela sektora ubezpieczeń nota bene roli technicznych systemów zabezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Zasady projektowania, doboru, i montażu stacjonarnych systemów detekcji, pomiarów i monitoringu gazów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub niebezpiecznym stężeniem innych gazów to jedne ze stałych punktów konferencji. Wykorzystanie wizualizacji do prezentacji zagrożeń pożarowych i automatycznych, bezobsługowych systemów gaśniczych, aspekty skutecznej ewakuacji na którą wpływ ma m.in. zrozumiałość komunikatów to jedynie początek długiej listy omawianych tematów podczas kongresu.

Na amatorów nowych technologii czeka natomiast demonstracyjny pokaz działania systemów gaśniczych PROTENG z wykorzystaniem szafy serwerowej, skalowalny Cyfrowy System DSO/PA, i System Sygnalizacji Pożarowej BC600. Wśród tegorocznych nowości zostanie zaprezentowany również zintegrowany system łączności dyspozytorskiej DGT MCS do uruchamiania kompletnych stanowisk dowodzenia w komendach wojewódzkich oraz pokaz zdalnego nadzoru za pomocą oprogramowania Power Securit.

 PATRONI HONOROWI FIRE|EXPO2016:

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego,
 • SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • CNBOP Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
 • ZOSP RP Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • PIRC – Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
 • SIBP – Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX,
 • POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
 • PIIB Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
 • IFOA Międzynarodowe Stowarzyszenie Oficerów Pożarnictwa,
 • PZITS Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • Konsulat Honorowy Finlandii,
 • GIG Główny Instytut Górnictwa
 • Fundacja 112
 • oraz liczne media branżowe jako Patroni Medialni wydarzenia

Debiuty i innowacje podczas Kongresu FIRE|EXPO 2016

Oprócz stałych punktów dotychczasowych edycji, nowością tegorocznej z całą pewnością jest 5 aren tematycznych, szczególnie warta zainteresowania jest arena dedykowana specjalistom z zakresu SAP, DSO, KD/RCP, SSWIN, CCTV, LAN, BMS, AV, RTV czy SUG. Specjalną propozycję dla Uczestników przygotowały również Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, CNBOP-PIB Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX. Nowością z całą pewnością będzie bogaty panel Strefy Praktyka podczas którego równolegle z konferencją prowadzone będą Warsztaty Techniczne – sukces edycji 2015. Uczestnicy będą mogli zasięgnąć porad i konsultacji z zakresu prawa budowlanego, dochodzenia odszkodowań, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów.

Poznaj program i nowości tegorocznej edycji FIRE|EXPO 2016 wejdź na www.fire-expo.pl

Udział w kongresie jest całkowicie BEZPŁATNY!  Zarezerwuj swój czas! Zarejestruj się na http://fire-expo.pl/rejestracja/   i odbierz bezpłatne zaproszenie. Dostępni jesteśmy również pod numerem telefonu 22 678 58 25, 517 756 866, 507 501 131 lub e-mail: biuro@dndproject.com.pl)