Formularz

Przedstawiamy Wam najnowszą edycję raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce. “Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy”, którego celem jest kompleksowe zbadanie zakresu wpływu pandemii koronawirusa na bezpieczeństwo i organizację pracy polskich firm. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1517 osób pracowników i 200 osób odpowiedzialnych za pracowników odpowiadających za bezpieczeństwo i organizację pracy (w tym działania związane z pandemią).