XVII edycja Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy już za nami. Organizatorem wydarzenia była firma SEKA S.A . – jeden z Koalicjantów Koalicji Bezpieczni w Pracy.

aktualnosci-seka-sa-xvii_ogolnopolskie_forum_prawa_pracy

W prezentacjach prelegentów poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • Robert Maliszewski – Dyrektor Działu Prawnego SEKA – wygłosił prezentację nt. racjonalizacji planowania i rozliczania czasu pracy, mówił między innymi o elastycznym i ruchomym czasie pracy;
  • Aneta Drosik – Dyrektor Działu Prawa Podatkowego w Sadkowski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci – poruszyła temat redukcji kosztów oraz struktury zatrudnienia;
  • Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – opowiedział o zmianach w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • Łukasz Rowicki – Dyrektor Działu Sprzedaży Expedite Consulting Group – poruszył temat zatrudniania niepełnosprawnych;
  • Tadeusz Woronowicz – Co Owner, VP of Sales at Higea – skupił się na optymalizacji kosztów, otoczeniu rynkowym I przełomowych formach zarządzania, które prowadzą do zwiększenia wydajności organizacji;
  • Magdalena Wójtowicz V-ce Prezes Zarządu In Temporis Polska Sp. z o.o. – omówiła sytuację na rynku pracy oraz wyjaśniła rolę agencji zatrudnienia.

Pomiędzy wystąpieniami ekspertów, odbyły się również dwa panele dyskusyjne. Podczas pierwszego z nich  eksperci: Anita Gwarek – Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jeremi Mordasewicz Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Barbara Surdykowska Ekspert NSZZ Solidarność oraz Paweł Śmigielski Dyrektor Wydziału Prawno Interwencyjnego OPZZ. Paneliści poruszyli temat zmian w kodeksie pracy oraz ubezpieczeń społecznych i omówili przewidywane konsekwencje zmian. Moderatorem dyskusji była Maciej Sekunda – Prezes firmy SEKA S.A.

Drugi Panel dyskusyjny, który prowadziła dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska,  skupił się na zagadnieniach związanych z kosztami zatrudnienia. Ekspertami panelu byli: Aneta Drosik , Robert Maliszewski, Magdalena Wójtowicz, Łukasz Rowicki oraz Tadeusz Woronowicz.

Na konferencji obecnych było wielu gości, którzy ocenili wydarzenie bardzo przychylnie – głównie dzięki możliwości aktywnego uczestniczenia i dyskusji nt. poruszanych zagadnień. Na koniec każdemu z nich wręczono ankietę, na której mógł wypowiedzieć się na temat obecnego kształtu legislacyjnego. Uwagi naniesione na ankiety zostaną przekazane odpowiednim organom i zostaną uwzględnione przy kolejnych  projektach ustaw z zakresu prawa pracy.

Więcej informacji oraz zdjęć na stronie SEKA S.A.