Według najnowszych statystyk GUS-u, w I półroczu 2021 r. zgłoszono 27,2 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. To jest o 13,1 proc. więcej niż w I półroczu 2020 r. Zwiększył się również wskaźnik wypadkowości z 1,77 do 2,01. Z czego to wynika?

Autorka: Ewa Gawrysiak, Sales and End User Marketing Manager w TenCate Protective Fabrics, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy

Koronawirus wpłynął na liczbę wypadków przy pracy

Nie można analizować powyższych danych w oderwaniu od sytuacji w Polsce. Mówiąc o wypadkowości w I półroczu 2020 r. trzeba pamiętać o tym, że 4 marca stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w kraju, a 20 marca wprowadzono stan epidemii. Znakiem tego część zakładów pracy została zamknięta na kolejne miesiące, a wiele z nich przeorganizowało system pracy, wprowadzając pracę zmianową lub zdalną. Bez wątpienia miało to wpływ na skalę wypadkowości. Wskazuje na to porównanie statystyk w 2021 r. z latami ubiegłymi.

Biorąc pod uwagę wyniki z I półrocza, w 2019 r. zgłoszono 34, 3 tys. wypadków (o 7,1 tys. więcej, niż w analogicznym okresie 2021 r.), w 2018 r. 37 tys. (o 9,8 tys. więcej), a w 2017 r. 39,1 tys. (o 11,9 więcej). Widać zatem, że rok 2020 z liczbą wypadków na poziomie 24 tys. w danym okresie jest ewenementem. Z wyłączeniem tego roku obserwujemy znaczną tendencję spadkową z roku na rok.

Nieprawidłowe zachowanie pracownika wciąż najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy

Jeśli przyjrzymy się bliżej statystykom z I półrocza 2021 r., w porównaniu do poprzednich lat, widzimy kilka prawidłowości, i w odniesieniu do branż o najwyższej wypadkowości, jak i najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy. Jeśli chodzi o branże o najwyższej wypadkowości, to są to: górnictwo i wydobywanie (w omawianym okresie współczynnik wypadkowości na poziomie 6,41), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (4,98), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (3,36) oraz przetwórstwo przemysłowe (3,17).

Zdarzeniem, które najczęściej powodowało wypadek, było zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt (34,6 proc.), a najczęstszą wykonywaną czynnością w chwili wypadku – poruszanie się (40,3 proc.). Z kolei najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (60,7 proc wszystkich zdarzeń).