Wyniki ostatnich badań dotyczących higieny w publicznych toaletach w Europie potwierdziły, że dla większości publicznych użytkowników toalet obecny poziom czystości nie jest wystarczający. Dla ponad połowy ankietowanych (57 proc.) publiczne toalety nie są higienicznym miejscem, w którym czują się komfortowo.

Głównym problemem wydaje się brak odpowiedniej dezynfekcji. Aż 83 proc. respondentów zwróciło uwagę na tę kwestię. Największy w Europie odsetek respondentów, dla których aspekt dezynfekcji toalet publicznych jest ważny albo bardzo ważny, zanotowano w Niemczech i we Włoszech. Wyniósł on ponad 90 proc.

Czytaj więcej na stronie CWS-boco.