Wielu pracodawców zaniedbuje tematy związane z bhp, stosując przestarzałe rozwiązania niekompatybilne względem współczesnych wymagań. Są jednak firmy, które nie boją się patrzeć w przyszłość, i nie tylko wdrażają innowacyjne rozwiązania, ale również same je kreują.

W grupie CWS zarządzanie bezpieczeństwem odbywa się na kilku poziomach, w trosce o wzrost bezpieczeństwa w poszczególnych obszarach działania biznesowego firmy – działach operacyjnych i pralniach, serwisie i logistyce, administracji i sprzedaży, współpracy z  podwykonawcami i partnerami.

 Bezpieczeństwo pracowników

QESH – to zagadkowo brzmiące hasło to nazwa działu w CWS, której celem jest m.in. zero wypadków do 2025 roku w całej Grupie. Żeby go zrealizować, jej Regionalni Menedżerowie kompleksowo analizują przyczyny wypadków. Pozwala im to zidentyfikować źródło wypadku, podjąć niezbędne działania korygujące i wdrożyć je w życie, tym samym zapobiegając podobnym wypadkom w przyszłości. Wszystkie istotne wnioski są regularnie omawiane, oceniane i raportowane. Bardzo ważnym punktem działania menadżerów QESH jest kompleksowe informowanie o wszelkich istniejących zagrożeniach oraz edukacja w zakresie nowych przepisów bhp.

 Bezpieczeństwo kierowców

OMD, czyli „Optimize My Day”, to narzędzie do optymalizacji trasy, które dostarcza kierowcom serwisowym wszystkie ważne informacje o trasie, a także dane klientów i cechy realizowanej dostawy. Ta aplikacja odgrywa zatem kluczową rolę w zwiększaniu zadowolenia klientów, ale nie tylko. Pośrednio poprawia również bezpieczeństwo kierowców, bo zoptymalizowana trasa to bezpieczniejsza droga i mniej przebytych kilometrów. Aplikacja pozwala zaoszczędzić rocznie około 1,2 miliona kilometrów! Do końca 2025 r. z OMD ma korzystać aż 95 procent kierowców serwisowych Grupy CWS.

Bezpieczeństwo podwykonawców

Audyty wśród podwykonawców przeprowadzane są co dwa lata, a jeśli kontrola standardów społecznych i środowiskowych przebiegnie bez problemu, planowana jest kolejna niezapowiedziana kontrola. W przypadku poważnych problemów wspólnie z dostawcą opracowywany jest plan działań naprawczych, a jego wdrożenie i skuteczność są również poddawane ponownej ocenie w ramach audytów kontrolnych. Efekt? 95,6 proc. dostawców, od których CWS kupuje towary podpisało Kodeks postępowania, a 70,18 proc. realizowanych przez firmę zakupów w krajach o podwyższonym ryzyku w 2018 r. pochodziło od audytowanych dostawców.

Bezpieczeństwo partnerów

Podejmowanie działań i opracowywanie nowych rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom wyższego i niższego szczebla to zatem nie wszystko. Należy wymagać ścisłego przestrzegania standardów także od partnerów. Wskazówką w ich uświadamianiu i edukacji jest dla CWS m. in. kodeks Business Social Compliance Initiative (BSCI). Wśród jego dziesięciu zasad można wymienić ochronę środowiska, brak dyskryminacji oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Ta ostatnia jest dla CWS szczególnie ważna jako jeden z fundamentów działalności.

 

Czytaj więcej: https://www.cws.com/pl-PL/raport-csr-2018/19