Zgodnie z obowiązującym prawem, zarządca lub właściciel budynku mieszkalnego, przemysłowego czy korporacyjnego obowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym wewnątrz obiektu, jak też przechodniom. W okresie zimowym powinien zadbać o regularne oraz bezpieczne odśnieżanie dachów.

Nadmiar śniegu zalegającego na dachu może doprowadzić do katastrofy budowlanej, a zwisające sople, które tworzą się na rynnach i w pasie przyrynnowym mogą zagrażać przechodniom. Zarządca budynku powinien tak planować czynności odśnieżania dachu oraz usuwania sopli, by uwzględnić wytrzymałość konstrukcji dachowej i nie dopuścić do jej naruszenia, a przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo pracowników.

Po pierwsze – doświadczony pracownik po odbytym szkoleniu bhp

Odśnieżanie dachów, szczególnie stromych, to zawsze ciągłe ryzyko poślizgnięcia i upadku. Dlatego tego typu prace powinny być organizowane z nadzwyczajną ostrożnością, a wymagania w stosunku do pracowników muszą być szczególnie wysokie.

Po drugie – środki ochrony indywidualnej i odzież ochronna

Podczas odśnieżania dachów dobrą praktyką jest stosowanie środków ochrony zbiorowej, np. balustrad, siatek ochronnych lub krat na świetlikach. Zwiększa to bezpieczeństwo osób tam pracujących. W sytuacji, gdy takich zabezpieczeń nie ma, pracownicy muszą zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i przeszkoleni w sposobie ich używania.

Po trzecie – stan techniczny dachu

W sytuacji, gdy budynek nie przeszedł okresowej kontroli technicznej, a stan techniczny dachu wzbudza wątpliwości, nie wolno dopuścić pracowników do pracy – może to zagrażać ich życiu i zdrowiu. Właściciel obiektu powinien określić w porozumieniu z uprawnionym konstruktorem sposób odśnieżania dachu tak, aby nie uszkodzić konstrukcji budynku. Zawsze należy upewnić się, jakie jest dopuszczalne obciążenie dachu oraz czy odśnieżanie nie uszkodzi jego pokrycia.

Po czwarte – zabezpieczenie terenu

Podczas prac na dachu należy zabezpieczyć teren tak, by nic nie zagrażało przechodzącym obok budynku osobom. Teren wygrodzony powinien obejmować obszar o szerokości 1/10 wysokości budynku, nie mniej jednak niż 6 metrów.

Za przygotowanie artykułu dziękujemy naszemu Koalicjantowi – firmie SEKA SA.