Marta Tomaszewska, Specjalista ds. BHP, CWS

Każda pozycja ciała utrzymywana przez dłuższy czas w ciągu zmiany roboczej, może wywołać zmęczenie oraz dolegliwości różnych części ciała, najczęściej rąk, pleców, nóg. Utrzymywanie tej samej pozycji przez długi czas jest związane z wysiłkiem statycznym, który może być powodem zmęczenia i dyskomfortu, co ma wpływ na wydajność pracy. Nawet tak prosta czynność jak pisanie (trzymanie długopisu, ołówka) jest wysiłkiem statycznym, zwłaszcza gdy długopis trzyma się mocno. Odruchowo mocniej chwytamy przedmioty małe (cienki długopis). Negatywne konsekwencje ciągłej pracy w tej samej pozycji nie pojawiają się od razu. Dopiero po latach mogą wystąpić trwałe zmiany w obrębie kręgosłupa, mięśni, ścięgien.  

Co zrobić, jak zapobiegać negatywnym skutkom pracy w tej samej pozycji?

  • Często zmieniać pozycję ciała i korzystać z naturalnych mikro przerw w procesie pracy. Jeżeli praca jest wykonywana jedną ręką, druga odpoczywa (należy ją rozluźnić).
  • Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należy zmieniać (rotować) pracowników, tak by mogli oni wykonywać czynności (zadania) obciążające różne partie mięśni.
  • Stosować przerwy w pracy. W przypadku pracy w tej samej pozycji lepiej jest skorzystać z dwóch krótszych przerw niż z jednej dłuższej.
  • Dostosować strukturę przestrzenną stanowiska pracy do wzrostu pracownika i zasięgu jego kończyn np. prawidłowo ustawiona wysokość siedziska, blatu roboczego.
  • Zapewnić łatwy dostęp do wyposażenia na stanowisku pracy.
  • Przy pracy stojącej, tam gdzie jest to możliwe, należy stosować wysokie siedziska, dające możliwość częstych zmian pozycji ciała.
  • Stosować maty ergonomiczne przy długotrwałej pozycji stojącej w jednym miejscu np. przy taśmie produkcyjnej
  • Gdy tylko można, należy wykonywać proste ćwiczenia: skłony, przysiady, potrząsanie dłońmi, powolne skręty szyją, obrót ramionami itp.
  • Podczas pracy przy stanowisku komputerowym, co godzinę można skorzystać z pięciominutowej przerwy wliczonej do czasu pracy.
  • Aktywnie wypoczywać po pracy.