W Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, przypominamy jak zapobiegać wypadkom przy pracy i zwiększać bezpieczeństwo pracowników. Co ważne, wypadki w miejscu pracy mogą mieć poważne konsekwencje, nie tylko dla pracowników, ale także dla całej organizacji. Dlatego też istotne jest, aby pracodawcy podejmowali odpowiednie kroki, aby je ograniczać – to m.in. przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, odpowiednie szkolenia czy zapewnienie odzieży roboczej i ochronnej.

Ocena ryzyka zawodowego

Pierwszym krokiem w zapobieganiu wypadkom w miejscu pracy jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń. Pracodawcy powinni tym samym przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego. To forma sprawdzenia, co zostało już zrobione w zakresie bezpieczeństwa w pracy, a co powinno być jeszcze zrealizowane. Działania te powinny obejmować identyfikację potencjalnych zagrożeń fizycznych, takich jak śliskie podłogi lub niebezpieczny sprzęt, a także potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, takich jak narażenie na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych lub nadmierny poziom hałasu.

W efekcie pracodawca może zminimalizować ryzyko wypadków, czy innych zagrożeń dla pracowników. Zarządzanie ryzykiem jest przede wszystkim długofalowym działaniem, a pracodawca powinien wykazywać się w tej kwestii stałą czujnością i uwagą.

Szkolenia BHP

Najważniejszym elementem bezpiecznej pracy jest przeszkolenie pracownika. Powinien on nie tylko rozumieć i rozpoznawać zagrożenia, ale i odpowiednio na nie reagować. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni także w zakresie bezpiecznego korzystania ze sprzętu, a również w zakresie identyfikacji i zgłaszania potencjalnych zagrożeń. Do obowiązku pracodawcy należy też zapewnienie szkoleń w zakresie procedur awaryjnych, takich jak postępowanie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

Widoczne znaki ostrzegawcze

Właściwe oznakowanie jest równie ważnym elementem zapobiegania wypadkom w miejscu pracy. Znaki powinny być używane do ostrzegania pracowników o potencjalnych zagrożeniach, nie tylko takich jak mokre podłogi czy obszary, w których używany jest ciężki sprzęt, ale także instruujące, gdzie jest wyjście ewakuacyjne lub dostęp do gaśnicy, apteczki.

Odpowiedni sprzęt i narzędzia

Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom dobrze utrzymany sprzęt techniczny, ale także odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej – np. w warunkach z ograniczoną widocznością bardzo ważne jest zapewnienie odzieży hi-vis. Niezbędna jest również systematyczna konserwacja pojazdów i maszyn.

Promowanie kultury bezpieczeństwa

To promowanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy, może sprawić, że pracownicy będą bardziej zaangażowani we wspólne dobro organizacji. Pracodawcy powinni zachęcać pracowników do zgłaszania potencjalnych zagrożeń i wypadków, a co za tym idzie poważnie traktować wszystkie zgłoszenia.

Zdrowie psychiczne pracownika

Do wypadków bardzo często dochodzi ze względu na odczuwanie stresu, czy pośpiechu. Coraz więcej mówi się tym samym o zadbanie również o zdrowie psychiczne pracowników – chociażby poprzez redukcję obciążenia pracą i nadgodzin czy regularne przerwy w pracy. Zapewnienie sprzyjających warunków pracy należy do obowiązku pracodawcy, ale uwagę na swoim zdrowiu psychicznym powinien skupiać również sam pracownik.

Zapobieganie wypadkom w miejscu pracy wymaga od pracodawców proaktywnego podejścia. Co ważne, powinno zobowiązywać ono również pracowników – do reagowania na potencjalne zagrożenia. Tylko wtedy, wspólnie – pracodawca poprzez zapewnianie odpowiednich warunków, a pracownik – poprzez stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, mogą stworzyć bezpieczne środowisko pracy. Zarówno pod katem fizycznym, jak i psychicznym.

 

Źródło zdjęcia: autorstwa ASphotofamily na Freepik