W tym roku już po raz drugi,  Koalicja Bezpieczni w Pracy zorganizuje ogólnopolski konkurs wiedzy dla pracowników służby BHP, przedstawicieli środowisk akademickich oraz pasjonatów. Mistrzostwa ruszą 4 maja, a na uczestników, oprócz zaszczytnego tytułu Mistrza Kadry BHP, czekają nagrody w postaci m.in. iPhona, tabletu, aparatu fotograficznego, kurtek, szkoleń i voucherów na konferencje branżowe.

Celem konkursu jest sprawdzenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz uaktualnienie prestiżowego rankingu specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Inicjatywa Koalicji to także okazja do wymiany doświadczeń i integracji środowiska służby BHP.

– W minionym roku Mistrzostwa spotkały się z dużym zainteresowaniem, niemal 500 osób przystąpiło do rywalizacji! Oznacza to, że eksperci z branży BHP chętnie podejmują nowe wyzwania i lubią podnosić swoje kwalifikacje – mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezes CWS-boco Polska. Cieszymy się, że jako Koalicja stworzyliśmy  konkurs, który pozwala na sprawdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz porównanie się z najlepszymi w branży –  dodaje.

Mistrzostwa Kadry BHP  składać się będą z dwóch etapów. Pierwszy potrwa od 4 do 18 maja 2016 r. W tym czasie na stronie internetowej Koalicji Bezpieczni w Pracy (www.bezpieczniwpracy.pl/mistrzostwa) dostępny będzie  test zawierający 30 pytań jednokrotnego wyboru.  Trzydzieści osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do finału, który wyłoni ostatecznych zwycięzców. Każdy uczestnik może tylko raz przystąpić do wypełniania testu. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany będzie punkt, brak odpowiedzi nie będzie punktowany, a za niepoprawną odpowiedź uczestnik otrzyma punkt ujemny.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniach od  23 do 30 maja 2016. Tu również będzie test wiedzy on-line (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz studium przypadku, którego rozwiązanie oceniać będzie Komisja Konkursowa. Laureaci zostaną wyłonieni spośród osób, które zdobędą największą liczbę punktów, sumują się na nią poprawne odpowiedzi z testu etapu II  (40 proc. oceny całościowej) oraz punkty przyznane przez Komisję Konkursową za rozwiązanie case study (60 proc. oceny całościowej).

W części opisowej pod uwagę brana będzie gruntowna wiedza, wsparta doświadczeniem, ale też wyobraźnia, pozwalająca kreować właściwą kulturę bezpieczeństwa w zakładach pracy – mówi Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A. i przewodniczący Komisji Konkursowej. – Jestem przekonany, że do BHP można i warto podchodzić niestandardowo, kreatywnie. Dlatego będę czekał na odpowiedzi, w których autorzy zaproponują rozwiązania zgodne z wymaganymi przepisami, ale też przekraczające standardy – dodaje.

Skład Komisji Konkursowej:

  • Maciej Jagielski , Kierownik Zespołu BHP i PPOŻ Urzędu Dozoru Technicznego
  • Piotr Kaczmarek, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
  • Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A.
  • Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP
  • Artur Sobota, Kierownik Sekcji Prewencji w Departamencie Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy
  • Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert prawa pracy Konfederacji Lewiatan, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim
  • Krystyna Świder, Kierownik Centrum Edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

Zwycięzcy  Mistrzostw Kadry BHP  zostaną ogłoszeni 9 czerwca 2016 roku podczas uroczystej gali w Warszawie.

Nagrody:

  • Miejsce 1 – iPhone 6S 16GB, bon o wartości 1000 zł na dowolne szkolenie SEKA, kurtkę typu Softshell firmy Krystian, voucher na konferencję MOVIDA
  • Miejsce 2 – Tablet SAMSUNG Galaxy Tab S2 8.0, bon o wartości 1000 zł na dowolne szkolenie SEKA, kurtkę typu Softshell firmy Krystian
  • Miejsce 3 – Aparat SONY DSC-HX300, bon o wartości 1000 zł na dowolne szkolenie SEKA, koszulkę rowerową firmy Krystian

Partner Mistrzostw Kadry BHP:

 movida

 

 

Partnerzy Merytoryczni oraz Patroni Medialni Koalicji Bezpieczni w Pracy i Mistrzostw Kadry BHP:


merytoryczni                                     

patroni medialni