Miło nam poinformować, że Kancelaria Prawna Wojewódka i Wspólnicy została partnerem merytorycznym Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. to kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Na rynku doradztwa prawnego działa w różnych formach organizacyjnych już od 2004 roku. Kancelaria skupia obecnie 14 członków Okręgowych Izb Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie oraz 8 innych pracowników.

Cechą wyróżniającą Kancelarię jest bogate doświadczenie w przeprowadzaniu zmian restrukturyzacyjnych (np. przejście zakładu pracy w trybie art. 23[1] kodeksu pracy, zwolnienia grupowe), w zakresie indywidualnych stosunków pracy (umowy o pracę, umowy szkoleniowe, zakaz konkurencji) oraz kwestiach związanych z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników, w negocjacjach ze związkami zawodowymi, radą pracowników oraz innymi reprezentantami pracowników zakładowych źródeł prawa pracy (np. ZUZP, ZFŚS, regulaminy pracy i wynagradzania), due dilligence w zakresie prawa pracy oraz w zakresie utworzenia i prowadzenia u pracodawcy programów dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę, w tym w szczególności PPE.

Kancelaria od lat jest doceniana za posiadane doświadczenie oraz prezentowany wysoki poziom merytoryczny w zakresie zbiorowego prawa pracy i w świadczeniach emerytalnych, w tym, w szczególności, w pracowniczych programach emerytalnych. Kancelaria jest wskazywana, jako jedna z najsilniejszych w obszarze procesowego prawa pracy, na rynku polskim, a także, jako jedyna mająca duże praktyczne doświadczenie w tworzeniu świadczeń emerytalnych.

W 2016 roku Kancelaria została sklasyfikowana na 2 miejscu, w obszarze prawa pracy, rankingu The Legal 500 EMEA oraz na 2 miejscu w rankingu Chambers & Partners Europe.

logo (1)