Logistyka jest jednym z dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Branża od lat znajduje się w czołówce pod względem zatrudnienia. Rosnąca liczba pracowników to również rosnące wyzwania z zapewnień bezpieczeństwa w zakładach pracy. Według danych GUS ponad 60 proc. wypadków przy pracy jest wynikiem nieprawidłowego zachowania pracownika. Wypadków nie jesteśmy w stanie wyeliminować, a jedynie ograniczyć ich ryzyko. Dlatego warto zapamiętać kilka sprawdzonych przez DHL, globalnego lidera na rynku usług logistycznych, prostych zasad, które pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa w firmie.

1 Zgłaszanie
2 Doki
3 Transport
4 alko
5 piechota
  1. Informowanie o potencjalnych zagrożeniach w miejscu pracy stanowi podstawowy obowiązek każdego z nas, a doświadczenie płynące z przeszłych zdarzeń umożliwia nam podejmowanie decyzji dotyczących działań zapobiegawczych.
  2. Doki/rampy przeładunkowe i czynności na nich wykonywane stanowią, ze względu na swoją specyfikę, obszary wysokiego ryzyka w branży logistycznej. Niebezpiecznym zdarzeniom można zapobiegać stosując na przykład urządzenia, które zapobiegają niepożądanemu odjechaniu pojazdu, upadkom  z wysokości itp.
  3. Urazy wynikające z podnoszenia, przenoszenia i przesuwania są bardzo powszechne, a prowadzą również do długoterminowych zmian w organizmie, często pogarszających komfort życia.
  4. Zaburzenie sprawności psychofizycznej wskutek spożycia narkotyków lub alkoholu (w tym leków wydawanych na receptę lub bez recepty) w miejscu pracy jest znaną przyczyną (zmęczenie, senność itp.) wielu wypadków, w tym  wypadków śmiertelnych.
  5. Oznaczone ciągi piesze mają kluczowe znaczenie dla bezpiecznego poruszania się pieszych  i odwiedzających, szczególnie w miejscach, gdzie używane są wózki, pojazdy lub ruchome urządzenia.