Komisja Konkursowa

Pytania do Mistrzostw Kadry BHP przygotował zespół ekspertów, który również będzie oceniał wszystkie nadesłane prace i wyłoni Mistrza Kadry BHP 2017. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami członków Komisji Konkursowej i Patronów Honorowych. 

 

Komisja Konkursowa:

  • Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., Przewodniczący Komisji Konkursowej
  • Dr Jolanta Łodzińska, adiunkt na WNHIS w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, kierownik Zakładu Pomocy i Profilaktyki Społecznej.
  • Bartosz Kowalczyk, Kierownik Projektów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia LafargeHolcim
  • Prof. UW dr hab. Jacek Męcina, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
  • Witold Polkowski, Ekspert Pracodawców RP
  • Tadeusz Zając, Społeczny Doradca Prezydenta Pracodawcy RP

 

Patroni Honorowi:

  • Maciej Jagielski, Kierownik Zespołu BHP i PPOŻ Urzędu Dozoru Technicznego
  • Irena Sajkowska, Główny Specjalista w Departamencie Prewencji i Rehabilitacji ZUS
  • Artur Sobota, Kierownik Sekcji Prewencji w Departamencie Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy
  • Krystyna Świder, Kierownik Centrum Edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego