Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do udziału w konkursie MOVIDA Master Challenge!

Udział w konkursie to szansa na zaistnienie w branży BHP w charakterze Eksperta – Prelegenta podczas jednego z FORÓW NOWOCZESNE BHP 2017 i/lub otrzymania vouchera o wartości 4000 zł. na bezpłatny udział w dwóch lub trzech dniach wybranego wydarzenia FORUM NOWOCZESNE BHP (najbliższe Forum już w dniach 20-21-22 czerwca 2017 r. – więcej informacji ma stronie http://movida.com.pl/wydarzenia/forum-nowoczesne-bhp-2017).

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać opis studium przypadku dotyczącego efektywnych i innowacyjnych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 maja 2017 r.  na adres: konkurs@movida.com.pl.

 Opis studium przypadku nie powinien przekraczać 7200 znaków (4 strony zmarginalizowanego maszynopisu bez zdjęć, tabel, wykresów). Opracowanie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać – do wiadomości Organizatora  i wykorzystania na potrzeby konkursu – aktualny czynny adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego.

 

Szczegółowy opis Konkursu: Szczegółowy opis konkursu MOVIDA

 

Regulamin Konkursu: Regulamin Konkursu MOVIDA

 

 

Konkurs organizowany jest przez firmę MOVIDA – Partnera MISTRZOSTW KADRY BHP 2017.