Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

jpg banner do www wersja 2

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji aktywnie zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzejącej się kadry pracowniczej oraz promowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Organizator szuka przykładów dobrych praktyk zapewniających pracownikom zachowanie zdrowia przez cały okres ich aktywności zawodowej, a także po przejściu na emeryturę, możliwych do zastosowania w innych organizacjach.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie firmy i organizacje, które w okresie ostatnich 5 lat wprowadziły w swoim przedsiębiorstwie zmianę związaną z zarządzaniem wiekiem lub ze zrównoważonym życiem zawodowym. Ważne jest, aby efekty tej zmiany były odczuwalne do dziś.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy – organizowany przez Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB oraz etap europejski – organizowany przez EU-OSHA w Bilbao.

Na etapie krajowym zostaną przyznane 3 nagrody – vouchery na szkolenia na tematy związane z problematyką kampanii. Nagrodzone rozwiązania będą także opublikowane w prasie branżowej oraz na stronach internetowych Instytutu i kampanii. Spośród laureatów krajowych Jury wybierze 2 najlepsze zgłoszenia do przekazania na poziom europejski.

Wręczenie nagród laureatom edycji krajowej odbędzie się pod koniec października 2016 r.

Ceremonię wręczenia nagród na etapie europejskim zaplanowano na wiosnę 2017 r.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy pobrać formularz wniosku, wypełnić go i przesłać na adres: focalpoint.pl@ciop.pl.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2016 r.