Jeśli pracownicy inaczej postrzegają wellbeing, to działania, które wprowadzają pracodawcy, są dla nich nie tylko nieadekwatne, ale bywają wręcz niezauważalne (…) nie przynoszą oczekiwanej zmiany – mówi przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy Marta Wojewnik.

  • Pracodawcy oceniają swój dobrostan lepiej niż pracownicy. Różnica wynosi 63 proc. do 49 proc. 
  • W przemyśle ta rozbieżność jest jeszcze większa (blisko 75 proc. w przypadku pracodawców vs 48 proc. pracowników).
  • O podejściu firm i pracowników do wellbeingu, rozumieniu tego pojęcia i konsekwencjach, jakie niosą rozbieżności w tym zakresie, rozmawiamy z przewodniczącą Koalicji Bezpieczni w Pracy i dyrektor zarządzającą CWS Workwear Martą Wojewnik.

Jedna piąta pracowników nie ma pojęcia, czym jest wellbeing

O wellbeingu pracowników najczęściej mówi się w kontekście białych kołnierzyków czy pracowników biurowych. A jak wygląda on w przemyśle – co łączy i dzieli różne branże, sektory, stanowiska?

W kwietniu 2023 r. wprowadzone zostały unijne dyrektywy, które mogą pomóc budować poczucie wyższego dobrostanu pracowników. Ma to bezpośredni wpływ również na branżę związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyniki przeprowadzonego przez nas badania pokazały, że aż 21 proc. wszystkich ankietowanych pracowników, niezależnie od branży, nie wie nawet, co oznacza pojęcie wellbeingu. Tym samym „nie wiem” było trzecią najczęstszą odpowiedzią, a w przemyśle przeważało – na odpowiedź „nie wiem” wskazało 23 proc. osób z branży.

Dla pozostałych pracowników przemysłu wellbeing oznacza „życie w szczęściu” (19 proc. vs 18 proc. wszystkich ankietowanych), spokój w życiu (18 proc. vs 22 proc.) oraz równowagę w życiu i obowiązkach (17 proc. vs 22 proc.).

Natomiast zarówno pracownicy z branży przemysłowej, jak i pozostali oceniają swój wellbeing na dobrym i bardzo dobrym poziomie – blisko 50 proc. Charakterystyczne dla pracowników branży przemysłowej są ich potrzeby – osoby pracujące w przemyśle częściej niż wszyscy pracownicy oczekują dofinansowania wypoczynku (52 proc. vs 47 proc.) oraz dofinansowania posiłków (34 proc. vs 27 proc.). Równie wysoko znalazło się docenienie – w obu grupach to ponad 50 proc. odpowiedzi.

Więcej na stronie PulsHR. Przejdź do wywiadu – Czas pomyśleć o wellbeingu także w tym sektorze. Sytuacja jest zła (pulshr.pl)