Zakład Ubezpieczeń informuje, że już 315 umów zostało zawartych pomiędzy pracodawcami a ZUS w ramach programu dofinansowania projektów wspierających poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarezerwowana na ten cel w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota wyniosła w tym roku 47,7 mln zł i była wyższa od puli środków z 2015 r. aż o 11 mln zł. 

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie ZUS.