Jak informuje portal prawo.rp.pl przedsiębiorca, który podejmie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, może otrzymać z ZUS dofinansowanie w wysokości do 500 tys. zł. Im mniejsza firma, tym większą część kosztów projektu dofinansuje ZUS.

Więcej informacji w artykule.