Zmieniają się zasady udzielania przez ZUS dofinansowań dla firm, które szukają pieniędzy na poprawę warunków zatrudnienia pracowników – informuje Rzeczpospolita.

Firmy, które złożyły wniosek i czekają na jego rozpatrzenie, będą musiały przestawić się na nowe zasady. Kwota dotacji w firmie zatrudniającej od jednego do dziewięciu osób będzie wynosiła do 90 proc. szacowanej wartości projektu. Zatrudniające od 10 do 49 osób dostaną do 80 proc., a te, w których pracuje od 50 do 249 osób, mogą liczyć na dofinansowane do 60 proc., a w największych firmach zatrudniających powyżej 250 osób – tylko 20 proc. szacowanej wartości projektu.

Źródło: Rzeczpospolita