Od 1 kwietnia zmieniły się zasady dotyczące wstępnych badań lekarskich pracowników. Od tej daty pracodawcy nie mają obowiązku kierowania na wstępne badania lekarskie pracowników dysponujących aktualnymi badaniami profilaktycznymi z poprzedniej pracy. Więcej informacji w artykule.