Od 1 kwietnia bieżącego roku wejdą w życie przepisy nowelizujące art.229 Kodeksu Pracy, dotyczący badań wstępnych pracowników. Rozszerzają one zakres sytuacji, w których pracodawca nie będzie miał obowiązku kierowania pracownika na badania wstępne.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule.