15 lipca br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Więcej na ten temat w artykule.