TAURON Dystrybucja S.A. należy do Grupy TAURON, drugiego co do wielkości polskiego koncernu energetycznego. Jako Operator Elektroenergetycznego Systemu Dystrybucyjnego jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Eksploatuje sieci elektroenergetyczne o łącznej długości prawie 260 tys. km linii (naziemnych i podziemnych), która zasila około 57000 stacji transformatorowych. Zatrudnia około 9800 pracowników, w tym prawie 4500 elektromonterów i operatorów sprzętu, którzy każdego dnia wykonują bieżące prace eksploatacyjne i remontowe. Wykonując swoje obowiązki są narażeni na wiele zagrożeń w miejscu pracy, w tym działanie łuku elektrycznego.

Można powiedzieć, że wszystkie obiekty i budynki są przyłączone do sieci dystrybucyjnej, a więc urządzenia energetyczne znajdują się w każdym miejscu i terenie. Elektromonterzy obsługują je 24 godziny na dobę. Dlatego po zapewnieniu ochrony pracowników przed termicznym działaniem łuku elektrycznego, drugim kluczowym elementem jest ich dobra widoczność o każdym czasie i przy różnych warunkach pogodowych.

Poszukując najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony, TAURON Dystrybucja S.A. nawiązał współpracę z producentem tkaniny, posiadającym bogate doświadczenia w kraju i za granicą, firmą TenCate Protective Fabrics. W wyniku wielu badań labolatoryjnych i testów użytkowych, wyselekcjonowana została tkanina TenCate Tecashield® – BV 9120, odznaczającą się wysoką odpornością na działanie ognia i wysokiej temperatury. Tkanina spełnia także najwyższe wymogi klasy Premium wśród odbiorców i użytkowników odzieży ochronnej. Dzięki tym konsultacjom możliwe było optymalne wyspecyfikowanie parametrów technicznych odzieży ochronnej oraz opracowanie modelu wizualizacji dla TAURON Dystrybucja S.A., który zapewnia wymaganą ochronę pracowników.

Tauron
Pracownicy Tauron Dystrybucja w nowej odzieży roboczej w trakcie przygotowywania stanowiska roboczego „Pod napięciem”.

 

Ewa Gawrysiak, Regionalny Kierownik Sprzedaży w Polsce i Kierownik Rynku Odbiorców na Europę Wschodnią uważa, że najważniejsze jest zaufanie odbiorców, zarówno w sferze obsługi jak i udzielanego wsparcia. Obiektywna ocena wymagań umożliwiła szybkie zrealizowanie końcowego projektu.

Tauron
Przykład pracy wykonywanej w pasie drogowym

 

Piotr Baszok
Piotr Baszczok, Kierownik – Pełnomocnik ds. BHP, TAURON Dystrybucja S.A.

Piotr Baszczok wyraził swoją pozytywną opinię odnośnie współpracy z TenCate Protective Fabrics.  Według niego:

„Większość dostawców skupia swoją uwagę wyłącznie na procesie sprzedażowym. Jednak dla firmy takiej jak Tauron Dystrybucja bardzo ważnym aspektem jest partnerska relacja, która umożliwia precyzyjne określenie wszystkich naszych wymogów i oczekiwań odnoszących się do odzieży ochronnej i roboczej.  W trakcie współpracy z TenCate szczególnie cenimy sobie otwartość, wzajemne zrozumienie i profesjonalizm, jest partnerem w rozwiązywaniu naszych problemów” – mówi Piotr Baszczok.

Ewa Gawrysiak
Ewa Gawrysiak, Manager Eastern Europe & Central Asia

“Ubranie z TenCate Tecashield® – BV 9120 to jedyny model odzieży ochronnej w Polsce odznaczający się wysoką widocznością – twierdzi Ewa Gawrysiak – TAURON Dystrybucja S.A. posiada obecnie najlepsze istniejące rozwiązanie w kategorii tkanin ochronnych. Zawsze dbamy o to, by nasi klienci mogli korzystać z najwyższej jakości produktów, wyprodukowanych w oparciu o najnowsze technologie.  Ostatecznie najważniejsi są ludzie, ich życie i bezpieczeństwo” – dodaje.

Więcej informacji: www.tencate.com, www.tauron-dystrybucja.pl