Jednym z obowiązków spoczywających na pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników jest dostarczanie im odzieży ochronnej. Warto znać aktualnie obowiązujące normy w tym zakresie i wiedzieć jak uniknąć zakupu odzieży, która nie posiada odpowiednich certyfikatów.

Odzież ochronna zabezpiecza pracowników przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy. Powinna ona być zapewniana wówczas, gdy dla ograniczenia zagrożeń nie wystarcza zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez wyposażenia go w środki ochrony indywidualnej niezbędne na danym stanowisku pracy.

Ze względów praktycznych odzież powinna być wygodna w użyciu, ekonomiczna i trwała. Dlatego pracodawca powinien przede wszystkim określić rodzaje i poziom ryzyka, które może wystąpić w jego zakładzie lub firmie i zgodnie z nim wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Bardzo ważne jest również, aby odzież spełniała aktualnie obowiązujące normy.

Czynniki gorące

Nowym normom, których stosowanie jest obowiązkowe (zgodnie z art. 7 kodeksu pracy), podlega od niedawna zabezpieczenie przed skutkami czynników gorących, takich jak działanie łuku elektrycznego, rozpryski stopionego metalu czy iskry. Normy te określają podstawowe wymagania dla odzieży ochronnej przeznaczonej dla pracowników, którzy wykonują czynności o określonym ryzyku, oraz metody badania tej odzieży.
Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim odzieży ochronnej dla spawaczy oraz osób pracujących w zawodach pokrewnych. W miejsce dotychczasowej normy PN-EN 470-1 wprowadzono nową normę PN-EN ISO 11611. Określa ona podstawowe wymagania w zakresie wytrzymałości materiału na czynniki gorąca oraz dotyczące konstrukcji poszczególnych elementów odzieży.

Trudnopalność

Zmianie uległa też norma dotyczącą trudnopalności – normę PN-EN 531 zastąpiła norma PN EN ISO 11612. Wprowadza ona nie tylko zaostrzone wymogi konstrukcyjne, lecz także inne wymogi dotyczące dodatków takich jak suwaki, ocieplina, czy podszewka. Obecnie wszystkie elementy składowe muszą być trudnopalne, a ponadto muszą być badane jako całość. Badaniu podlega odporność nie tylko samej tkaniny, ale i szwów łączących poszczególne elementy czy dodatki.
Ustawodawca wprowadził powyższe zmiany mając świadomość, że odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony gwarantują tylko przetestowane i certyfikowane produkty. Jak więc uniknąć zakupu odzieży, która nie posiada odpowiednich certyfikatów. Przed zakupem odzieży ochronnej należy poprosić producenta o przedstawienie stosownych dokumentów dotyczących danej odzieży, tj. certyfikatów oraz deklaracji zgodności. Jeśli producent udostępni te dokumenty i będą one aktualne oraz zgodne z wszystkimi właściwościami odzieży, wtedy mamy pewność, iż dana odzież spełnia wszystkie istotne wymagania.