Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie niektórych przepisów ustawy z 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, m.in. tych dotyczących liczby społecznych inspektorów pracy, którzy mogą działać w przedsiębiorstwie. W ocenie OPZZ Lewiatan nie rozumie istoty działania społecznych inspektorów, a zarzuty pracodawców są bezpodstawne.

Pełna treść artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej