Polska Grupa Górnicza podsumowała stan bezpieczeństwa w kopalniach w 2016 roku. Doszło w nim do 457 wypadków przy pracy, w tym do jednego wypadku śmiertelnego i jednego wypadku ciężkiego.

Jak wskazują w PGG, to znacznie mniej niż w 2015 roku, gdy odnotowano 560 wypadków przy pracy w tym 6 wypadków śmiertelnych. Najczęstszymi przyczynami wypadków były: brak uwagi, wadliwy sposób wykonania pracy i nadmierny pośpiech, przy czym należy zwrócić uwagę, że przyczyny te często współwystępowały ze sobą lub z szeregiem innych okoliczności przyczyniających się do zaistnienia wypadku. Zdarzenia, jakie najczęściej przyczyniały się do zaistnienia wypadków w 2016 roku, to potknięcie, poślizgnięcie się, upadek, spadnięcie oraz stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów oraz mas i brył skalnych.

 

Więcej informacji na stronie gornictwo.wnp.pl