Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wypadków przy pracy pokazują, że przyczyną większości z nich jest nieodpowiednie zachowanie samych zatrudnionych. Aż 72 proc. pracowników odczuwa stres w pracy, który uniemożliwia skupienie, a także powoduje zmęczenie, pogorszenie stanu zdrowia i absencję chorobową.

Badania Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazują, że stres może znacząco wpływać na bezpieczeństwo wykonywania obowiązków zawodowych. Pracownicy fizyczni i umysłowo-fizyczni codziennie narażeni są na szerokie spektrum zagrożeń. Ryzyko wystąpienia określonych niebezpiecznych zdarzeń warunkuje przede wszystkim typ branży i rodzaj wykonywanego zawodu. Coraz częściej jednak pojawiają się także nowe zagrożenia, uniwersalne dla wszystkich współczesnych miejsc pracy. Jednym z nich jest stres, co pokazują wyniki badania „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016”. Ogółem w pracy styka się z nim aż 72 proc. badanych, problem ten dotyczy 64 proc. pracowników fizycznych i aż 80 proc. pracowników umysłowo-fizycznych.

Zestresowany jak Polak

Z badania „Stres w miejscu pracy” przeprowadzonego przez platformę MonsterPolska.pl wynika, że najczęstszą konsekwencją narażenia na stres w miejscu pracy jest bezsenność – aż 34 proc. Polaków nie może spać przez nadmierną liczbę obowiązków. 15 proc. badanych narzeka na nadgodziny i długi czas pracy bez odpoczynku. Długotrwały stres nie tylko zmniejsza wydajność i prowadzi do wyczerpania fizycznego i psychicznego, ale ma również wpływ  na naszą kondycję zdrowotną. Stres ma bezpośredni związek z niewydolnością serca (choroba wieńcowa, nadciśnienie, zawały mięśnia sercowego), udarami mózgu, skurczami jelit, obniżoną odpornością, nerwicami czy depresjami. To z kolei przekłada się na zwiększone koszty leczenia i utratę dni roboczych.

 

Stres w miejscu pracy to bardzo poważne zagrożenie dla pracowników każdej branży. Powoduje on szereg schorzeń i wpływa na nasze możliwości percepcyjne. Długotrwałe odczuwanie stresu uniemożliwia skupienie, a także powoduje zmęczenie, co sprzyja wypadkowości. Przyczyną większości wypadków przy pracy jest nieodpowiednie zachowanie pracownika, które spowodowane może być m. in. odczuwanym stresem – mówi Ewa Gawrysiak z TenCate Protective Fabrics. – To obowiązkiem pracodawcy jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia czynników stresogennych w miejscu pracy. Należy tu zwrócić uwagę w szczególności na bezpieczeństwo fizyczne, w tym zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej. Przyczynia się ono do zmniejszenia obaw pracowników, przede wszystkim w zawodach  niosących ze sobą bezpośrednie zagrożenie życia – dodaje.

 

Likwidowanie zagrożeń występujących w miejscu pracy, w tym stresu, jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy oraz inwestycją w zdrowie pracownika, ale przede wszystkim wymogiem prawnym. Został on określony w europejskiej dyrektywie ramowej 89/391/EWG dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, którą przyjęto w 1989 roku.