Umieszczenie plakatów ostrzegawczych w miejscu pracy może przyczyniać się do zmniejszania ilości wypadków. Mogą one być umieszczane w przejściach, na tablicach informacyjnych i w innych miejscach, gdzie przebywają pracownicy. W sieci Internetowej dostępne są bezpłatne wzory plakatów w formacie PDF, które można zainstalować na komputerze i wydrukować. Plakaty mogą ostrzegać pracowników przed wieloma zagrożeniami, ale także przypominać im na przykład o tym, by nie rozpraszali się w pracy – skupienie pomaga uniknąć wypadków czy utrzymywali możliwie najbardziej ergonomiczną pozycję ciała – co zapobiega bólom i schorzeniom układu kostno-stawowego.

Darmowe plakaty w języku polskim dostępne są na stronie OSHA: https://www.osha.gov/pls/publications/publication.html

‹ powrót do listy aktualności