Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w kwietniu 2020 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Tarcza antykryzysowa i związane z tym zmiany w prawie pracy
Jeżeli potrzebujesz pomocy państwa, a masz wątpliwości co do przepisów, skorzystaj z wiedzy prawników. Ubiegając się o pomoc, przedsiębiorcy powinni spełniać szereg określonych w ustawie warunków. Przepisy są bardzo obszerne i skomplikowane, czasami niejasne, dlatego ich interpretacje generują wiele wątpliwości.


2. Jak przeprowadzić analizę ryzyka w zakresie ODO w pracy zdalnej?
Organizacja pracy zdalnej powinna być poprzedzona analizą ryzyka powierzonych danych osobowych. Wiele przedsiębiorstw zdecydowało się na zorganizowanie pracy zdalnej. W większości aspekty technologiczne w zakresie ochrony danych osobowych zostały pominięte.

3. Bezpłatne spotkania i webinaria z zakresu ochrony środowiska
W dobie nieustających zmian i zagrożeń zarządzanie ochroną środowiska w firmie wymaga specyficznego podejścia. SEKA S.A. oferuje webinaria, które dają możliwość analizy studium przypadku opartego na potrzebach uczestnika. Po szkoleniu uczestnik może nieodpłatnie uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytania.


4. Prawo pracy a COVID-19 – konsekwencje dla pracodawców
Pracodawcy powinni minimalizować ryzyko zachorowania na koronawirusa wśród pracowników. Jakie mogą być konsekwencje niewywiązania się z nowych obowiązków? Jakie wsparcie może otrzymać przedsiębiorca? Czy nowe przepisy przewidują pomoc w zakresie ochrony miejsc pracy? – Jeżeli poszukujesz odpowiedzi i pomocy w zakresie prawa pracy w dobie epidemii, już teraz zapisz się na nasze szkolenie!


5. Wprowadzenie i rozliczanie pracy zdalnej
W przepisach Kodeksu pracy próżno jest szukać definicji „pracy zdalnej”. Brak konkretnych rozporządzeń powoduje, że pracodawcy niejednokrotnie mają wątpliwości, by nakazywać pracownikom pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Zapraszamy na dedykowane szkolenie w formie on-line, które odpowiada na najważniejsze pytania w tym zakresie.


6. Szkolenia zdalne – możliwości na miarę naszych czasów
Bez wychodzenia z domu możemy zdobyć wiedzę z każdej interesującej nas dziedziny. Umożliwiają to nam szkolenia zdalne, dostępne w różnych formach: wideokonferencja, webinar, e-learning, podcast, e-book, gra mobilna czy nawet w wirtualnej rzeczywistości.


7. Gdzie wyrzucać zużyte rękawiczki i maseczki jednorazowe?
Zużyte środki ochronne wyrzucamy do odpadów zmieszanych, czyli do pojemnika w kolorze czarnym. Zużyte materiały higieniczne, w tym ręczniki papierowe, papierowe maseczki czy rękawiczki gumowe, powinny trafić do kosza na odpady zmieszane. Z kolei kartonowe pudełka po chusteczkach należy wyrzucić do papieru.


8. Jaka maska rzeczywiście ochroni przed wirusem?
W podstawowym podziale rozróżniamy maseczki medyczne i ochronne. Maski ochronne chronią nasze drogi oddechowe przed warunkami zewnętrznymi: smogiem, pyłem, cząstkami stałymi, aerozolami czy wirusem. Maski medyczne chronią innych przed naszym wydychanym powietrzem, np. przed kropelkami kaszlu.


9. Zagrożenia psychospołeczne w bankowości
Kwestie zagrożeń psychospołecznych mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy w organizacji. W branży bankowej wśród specyficznych stresorów wymienia się m.in.: trudności w pracy z klientem, problemy technologiczne, zbyt duża liczba godzin pracy, zbyt niskie wynagrodzenie, a także konieczność obrotu gotówką.


10. WWF: epidemie są konsekwencją naszych działań
To ludzie są odpowiedzialni za pojawienie się przynajmniej połowy chorób odzwierzęcych. Ingerencja człowieka w ekosystem, czyli zmiany użytkowania gruntów i niszczenie naturalnych siedlisk zwierząt doprowadzają do naruszenia równowagi ekologicznej w przyrodzie. Globalna pandemia spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 jest wynikiem właśnie takich działań.