Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w listopadzie 2019 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Co szósty wypadek przy pracy wynika z niskiej jakości szkoleń bhp
Do wielu wypadków przy pracy dochodzi z powodu niewłaściwego przygotowania pracownika i braku instruktażu. Wynika to z kilku przyczyn: pracodawcy korzystają
z niskiej jakości szkoleń bhp, a zmiany w przepisach Kp. spowodowały, że ok. 5 mln pracowników pozbawiono możliwości odświeżenia informacji z zakresu bhp, w tym też udzielania pierwszej pomocy.


2. Przez dwa lata szkolenia z dofinansowaniem w woj. wielkopolskim
W ramach projektu SEKA S.A. wsparciem zostanie objętych 1190 osób dorosłych. SEKA S.A. wygrała nowy projekt unijny pn. „Kompleksowe wsparcie osób dorosłych z podregionu miasto Poznań w zakresie kształcenia zawodowego”. Projekt obejmuje podregion miasto Poznań i będzie realizowany w ciągu dwóch lat.


3. Smog przyczyną chorób płuc i alergii
Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi. Zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy, powoduje zwiększoną podatność na infekcje, jest też przyczyną poważnych schorzeń, takich jak astma czy nowotwory płuc. Notowane są przedwczesne zgony na poziomie blisko 50 tys. osób rocznie.


4. Przepełnione szkoły, a trudne do spełnienia obowiązki BHP i PPOŻ.
W przepełnionych szkołach wywiązanie się z tych obowiązków jest nie lada wyzwaniem dla każdego dyrektora. Najważniejszym zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie sprawnej ewakuacji. Podczas próbnych alarmów okazało się, że budynki nie są dostosowane do tak dużej liczby osób. Korytarze się blokowały, powstawały zatory.


5. SEKA S.A. przyjęta do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
14 listopada br. SEKA S.A. została przyjęta do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Tym samym zostaliśmy docenieni za dobre wyniki w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Obecnie organizacja zrzesza 146 przedsiębiorstw.


6. Systemy ochrony przeciwpożarowej w obiektach przemysłowych i magazynowych
Obiekty te to budynki o wysokim obciążeniu ogniowym i szybkim stopniu rozprzestrzeniania się pożaru. Właściciel lub zarządca powinien zainstalować odpowiednie systemy, które będą skutecznie zapobiegać pożarom, a w razie ich wystąpienia – niezwłocznie je wykrywać, sygnalizować i gasić.


7. Kto dokonuje zgłoszenia choroby zawodowej?
Obowiązki pracodawcy oraz postępowanie w sprawie chorób zawodowych określa art. 235. Kp. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika dokonuje:
• pracodawca,
• lekarz lub lekarz dentysta,
• pracownik lub były pracownik.

8. Pracownicy zyskali większe uprawnienia w sporach z pracodawcami
Od 7 listopada br. sąd będzie mógł przywrócić zwolnionego pracownika do pracy jeszcze przed zakończeniem procesu. Procesy w sprawach pracowniczych potrafią się ciągnąć przez kilka lat, więc na mocy tych zmian pracownicy będą mogli wrócić na stanowisko jeszcze przed prawomocnym ich zakończeniem.


9. Wrocław walczy ze smogiem
330 mln zł – tyle do 2024 r. chce przeznaczyć Wrocław na działania związane z likwidacją pieców starego typu. Mieszkańcy mogą otrzymać nawet 20 tysięcy zł na likwidację pieca wraz z wymianą okien oraz zwolnienie z czynszu w mieszkaniach komunalnych, w których najemcy zlikwidują piec. Są to działania mające na celu realizację zapisów uchwały antysmogowej.


10. Światowy dzień ergonomii
Dzień Ergonomii ma na celu popularyzację ergonomicznych warunków pracy. Podstawową metodą zapobiegania dolegliwościom jest profilaktyka. Przede wszystkim to ergonomiczne stanowisko pracy. Bardzo ważne jest też przyjmowanie właściwej postawy oraz wykonywanie ćwiczeń rozciągających i rozluźniających mięśnie.