Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w listopadzie 2020 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Służby bhp na straży bezpieczeństwa

W halach produkcyjnych pracuje jednocześnie kilkadziesiąt, a czasami i kilkaset osób. Kto w takich warunkach zabezpiecza pracowników przed zakażeniem? W przedsiębiorstwach m.in. tym obszarem zajmują się służby bhp. Od samego początku nie zawiesiły one działalności kontrolnej nad warunkami pracy. W efekcie tych działań odnotowany został wzrost poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy, szczególnie w obszarze higieny pracy.

2. Jak ważne są treści w czasach kryzysu

Internet rządzi się swoimi prawami, a przede wszystkim treścią. Dobrą treścią. W czasach kryzysu treści kierowane do odpowiedniej grupy odbiorców muszą być sprawdzone, wiarygodne, stonowane i proste w odbiorze. Teksty pisane na strony internetowe, blogi czy portale powinny zawierać wyróżniające się nagłówki i odpowiednio dobrane słowa kluczowe. Powinny mieć odpowiednią strukturę tekstu i dobrany język przekazu.

Bez contentu nie ma firmy w Sieci. A Sieć to życie.

3. Pracownicze plany kapitałowe

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Przystąpienie do PPK jest automatyczne. Oznacza to, że nie trzeba do niego się zgłaszać. Z dniem wskazanym w konkretnym etapie wdrażania programu każdy zatrudniony pracownik, który ukończył 18 lat, ale nie przekroczył 55 roku życia, otrzyma prywatny rejestr PPK. Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika, są one przekazywane na konto co miesiąc.

4. Kompleksowe usługi kadrowo-płacowe – jak wygląda wsparcie?

Podpowiadamy, jakie rozwiązania, oferowane przez SEKA S.A. są najbardziej skuteczne. Kompleksowość usług oferowanych przez SEKA S.A. polega na wsparciu pracodawców w skomplikowanych procesach kadrowo-płacowych, począwszy od zatrudnienia pracownika, po ewentualne jego zwolnienie. W razie pojawiających się sporów, wynikających ze stosunku pracy, przedsiębiorca może liczyć na wsparcie prawników.

5. Wzrosła liczba osób segregujących odpady opakowaniowe

Z 58 proc. (w 2019 r.) do 77 proc. (w 2020 r.) wzrosła liczba osób segregujących odpady opakowaniowe. Segregację deklaruje aż 77 proc. badanych, co jest aż o 19 p.p. więcej niż w roku 2019. Odpady opakowaniowe najczęściej segregują osoby w wieku 30-49 lat z wyższym wykształceniem, a zasad selektywnej zbiórki częściej przestrzegają kobiety.

6. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z COVID-19

Narażenie zdrowia pracowników wymaga aktualizacji ocen ryzyka i wprowadzenia dodatkowych środków ochrony. Podczas oceny ryzyka należy przeprowadzić identyfikację miejsc pracy i sytuacji, w których jest największe prawdopodobieństwo kontaktu z osobą potencjalnie zarażoną wirusem SARS-CoV-2 lub skażonymi nim przedmiotami i pomieszczeniami. Kolejną czynnością jest oszacowanie i ocena ryzyka narażenia na wirus SARS-CoV-2 związanego z powyższymi sytuacjami w miejscu pracy.

7. Co zawiera i jak składać nowy JPK_VAT z deklaracją?

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT bez względu na wielkość firmy muszą składać nowy JPK_VAT z deklaracją. JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który składa się
z dwóch części: ewidencyjnej VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres) i deklaracyjnej VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K). Formę JPK_V7M należy wypełniać przy rozliczeniu miesięcznym, z kolei JPK_V7K – kwartalnym.

8. Wypadek przy pracy na home office

Co w sytuacji, jeżeli pracownik będzie miał wypadek podczas pracy w trybie home office? Czy każde zdarzenie, które przydarzy się pracownikowi podczas pracy zdalnej będzie wypadkiem przy pracy? Będzie, o ile do niego doszło w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. Nie będzie, gdy pracownik potknie się o płytę chodnikową podczas wyrzucania śmieci. Pomimo iż jest to zdarzenie w godzinach pracy, nie zostało zlecone przez pracodawcę ani nie jest związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi pracownika.

9. Zmiany w przepisach dotyczące gospodarki odpadami

Od 5 września br. wojewoda nie wydaje już poleceń przedsiębiorcom w zakresie gospodarowania odpadami zakaźnymi. Od tej pory uprawnienia do wydawania poleceń dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz przedsiębiorców, posiada minister właściwy do spraw zdrowia.

10. Praca zdalna w czasie COVID-19 – organizacja czasu pracy

Praca zdalna nie zmienia ani systemów czasu pracy, ani rozkładu czasu pracy. Organizację czasu pracy regulują przepisy regulaminu pracy lub indywidualne ustalenia pomiędzy stronami stosunku pracy, które mogą wynikać z obowiązującej pracownika umowy o pracę lub ze złożonych przez niego indywidualnych wniosków dotyczących czasu pracy. Przejście w tryb pracy zdalnej nie zmienia tych przepisów i ustaleń.