Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w lutym 2020 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Czy przesyłki z Chin przenoszą koronawirusa?

Osoby otrzymujące paczki z Chin nie są narażone na zakażenie się nowym koronawirusem. Wirus przenosi się drogą kropelkową, ale nie można też wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną. COVID-19 przenosi się z jednej osoby na drugą wyłącznie podczas kontaktu bezpośredniego.

2. Pora na dostosowanie przepisów w zakresie kontroli trzeźwości przez pracodawcę

Zmiany w prawie pracy sprawią, że pracodawca będzie mógł sprawdzić trzeźwość swojego pracownika. Celem jest dostosowanie przepisów prawnych do zmian związanych z RODO, które sprawiły, że podważane było prawo pracodawcy do prewencyjnego badania pracowników alkomatem na obecność alkoholu.

3. Czy „zielona gospodarka” może być opłacalna?

Wdrożenie postaw proekologicznych może przynieść wymierne korzyści finansowe dla firmy. Takie wnioski płyną z badania ankietowego przeprowadzonego przez DNB i PwC. Prawie 45% respondentów przyznało, że działania proekologiczne mogą przynieść ich firmom wymierne korzyści finansowe.

4. Wypalenie zawodowe – co je powoduje?

Wypalenie to syndrom, który wynika z chronicznego stresu związanego z pracą. Przyczyn tego zjawiska należy doszukiwać się w trzech aspektach:
• indywidualnym – cechy osobowościowe,
• interpersonalnym – relacje na linii pracownik-klient,
• organizacyjnym – nakazy i zakazy, środowisko.

5. Najszczęśliwsi pracownicy są w działach IT, marketingu i reklamy

Bezstresowa praca jest na wagę złota, a szczęśliwy pracownik pełni swoje obowiązki z większą motywacją. Znaczący wpływ na samopoczucie pracowników ma przede wszystkim stabilna firma oraz idealny pracodawca, który według respondentów daje możliwość swobodnego działania (48 proc.), oraz jest otwarty na inicjatywy i feedback (40 proc.)

6. Coroczna ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w firmie

Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie okresowej oceny stanu ochrony ppoż. Podczas oceny stanu ochrony ppoż. sprawdzeniu podlega: organizacja ochrony ppoż., warunki ewakuacji, wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy oraz stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej.

7. Podręcznik Inspektora Ochrony Danych

UODO opublikował pierwszą polską wersję Podręcznika Inspektora Ochrony Danych. W Podręczniku przedstawione są praktyczne, solidnie udokumentowane wskazówki i porady. Adresatami są inspektorzy ochrony danych, a szczególnie inspektorzy ochrony danych pełniący tę funkcję w sektorze publicznym.

8. Najczęstsze błędy podczas segregacji śmieci

Segregacja śmieci wcale nie jest tak jednoznaczna jak nam się wydaje. Świadczą o tym codzienne błędy, które popełniamy wyrzucając śmieci, np.: wyrzucamy słoiki i puszki do odpadów zmieszanych, resztki zwierzęce to nie są odpady biodegradowalne, a paragony nie są papierem.

9. Jak zdobyć uprawnienia UTB?

Do obsługi UTB niezbędne są uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. W celu uzyskania uprawnień należy zdać egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Zanim jednak do niego się przystąpi warto odbyć wymagane szkolenia.
Kursy i szkolenia z obsługi wózków jezdniowych oferowane przez SEKA S.A. są zgodne z wytycznymi UDT.

10. Organy nadzoru nad warunkami pracy

Nadzór nad warunkami pracy sprawują powołane i uprawnione przez Parlament RP instytucje. Instytucje nadzorcze dzielą się na zewnętrze – wyznaczone przez państwo, i wewnętrzne – powołane przez pracodawcę i pracowników. Organizację i zakres ich działania określają odrębne przepisy.