Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w styczniu 2020 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Promocja zdrowia wśród pracowników

Pracownicy oczekują od swoich firm działań, wspierających ich zdrowie. 20% pracowników deklaruje, że odejdzie z pracy, jeżeli pracodawca nie będzie coraz lepiej dbał o ich zdrowie, a ponad 40% przyznaje, że prozdrowotne działania firmy wpłyną na ich większą motywację do pracy.

2. Tylko co czwarta firma próbuje przeciwdziałać mobbingowi

W polskich firmach 46% pracowników padło ofiarą mobbingu. Zjawisko to dotyczy całej organizacji. Zła atmosfera wpływa na efektywność pracy, pogarsza się też reputacja firmy oraz cała atmosfera wokół niej. Jedynie co czwarty pracodawca podejmuje jakiekolwiek czynności, by jemu przeciwdziałać.

3. BDO: sprawozdania za odpady do 30 czerwca 2020 r.

Przedsiębiorcy zyskali dodatkowy czas na złożenie sprawozdań odpadowych. 31 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach. Do 30 czerwca przedsiębiorcy mają czas na złożenie sprawozdań odpadowych za 2019 r. Również do końca czerwca został przedłużony czas na rejestrację do bazy BDO.

4. Koronawirus – objawy i zasady postępowania

Epidemiologia zakażenia 2019-nCoV, czyli koronawirusem, nie jest jeszcze dobrze znana. Zachorowanie charakteryzuje się wysoką temperaturą ciała pow. 38°C, kaszlem, dusznościami i problemami z oddychaniem i ma związek z odbytą podróżą do obszarów występowania wirusa lub z bliską stycznością z osobą, która tam podróżowała.

5. Bezpieczne ferie

O beztroskie, a przede wszystkim bezpieczne ferie powinni zadbać rodzice. Każdy rodzic, który ma wątpliwości co do wypoczynku dziecka, może uzyskać szczegółowe informacje na temat organizatora oraz miejsca wypoczynku na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej  wypoczynek.men.gov.pl.

6. Zasady bezpieczeństwa pożarowego zimą

Wbrew pozorom to zimą dochodzi do zwiększonej liczby pożarów. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów jest nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem. Co roku przed okresem grzewczym Straż Pożarna apeluje o stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

7. Czy wypalenie zawodowe jest chorobą?

Wypalenie zawodowe nadal nie jest chorobą i lekarze nie będą wystawiać z tej okazji zwolnień lekarskich. W najnowszej klasyfikacji chorób – ICD-11(2019) wypalenie nadal nie jest klasyfikowane jako choroba, jednak została doprecyzowana jego definicja i przypisanie do podkategorii problemów wynikających z pracy zawodowej.

8. Nabór zgłoszeń o dofinansowanie – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W 2020 r. będzie można ponownie skorzystać z dofinansowania na  szkolenia ustawiczne. Z dofinansowania mogą skorzystać: firmy, instytucje, urzędy, fundacje oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu).

9. Piec to nie śmietnik!

Co roku Polacy spalają w piecach ok. 2 mln ton odpadów. Spalając śmieci w piecach emitujemy toksyczne substancje, które  mogą być przyczyną poważnych chorób płuc i układu oddechowego. Zatruwamy okolicę. Za takie działanie możemy się narazić na wysoką karę – nawet do 5000 zł.

10. Zagrożenia na stanowisku pracy pielęgniarki

Praca pielęgniarki należy do jednego z najbardziej stresujących zawodów. Jest to praca zmianowa, obejmująca pracę w nocy, a jej wykonywanie obarczone jest dużym ryzykiem, występują w niej zagrożenia: biologiczne, chemiczne, związane z pracą w wymuszonej pozycji oraz stresem i zespołem wypalenia zawodowego.