Przepisy dopuszczają zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami kierowanymi do pracodawcy użytkownika, jeżeli wykonywana przez nie praca nie jest zakwalifikowana do szczególnie niebezpiecznych.

Przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego, należy ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych i dopiero na tej podstawie podjąć decyzję o możliwości powierzenia konkretnej pracy.

Więcej informacji w artykule na stronie bhp.abc.com.pl