Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek sporządzenia rejestru wypadków przy pracy, natomiast nie przewidują takiego obowiązku w zakresie tworzenia rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Przepisy nie przewidują obowiązku tworzenia rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych. W szczególności w przepisach r.o.p.w. nie mowy o takim rejestrze. Pomimo braku formalnego wymogu prowadzenia przez pracodawcę rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca taki rejestr prowadził. W takiej sytuacji trzeba jedynie pamiętać, iż pracodawca nie traktuje tego jako swój obowiązek, lecz jako dobrą wolę i może w przyszłości zrezygnować z jego prowadzenia.

Więcej informacji w artykule na stronie bhp.abc.com.pl