Wyzwaniem, któremu musi sprostać nasza gospodarka, jest zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Co więcej, już za kilka lat wszystkie przedsiębiorstwa będą musiały raportować swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jednym z kluczowych narzędzi odpowiedzialnego biznesu jest dbanie o środowisko naturalne, m.in. poprzez zmniejszanie ilości odpadów i recykling – zaznacza Elżbieta Rogowska, Wiceprezes Zarządu PW Krystian.

Każdego dnia korzystamy z zasobów naturalnych naszej planety, które nie są nieskończone. Poważnym zagrożeniem dla ich wyczerpania jest marnotrawstwo – które przyczynia się również do generowania dużej liczby odpadów. Jednocześnie materiały, z których składają się odpady, mogą być przetwarzane na nowe produkty, gdyż w większości nadają się do recyklingu. Wykorzystanie surowców wtórnych pozwala zaoszczędzić ponad 700 milionów ton emisji CO2, a przewiduje się, że do 2030 r. liczba ta wzrośnie do 1 miliarda ton.

Od 2018 roku, 18 marca co roku obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. W tym roku tematem przewodnim są #RecyclingHeroes, a celem jest wyróżnienie tych, którzy pokazują istotę roli recyklingu w ochronie naszej planety. W tym kierunku podąża m.in. firma PW Krystian, która dostarcza przede wszystkim odzież ochronną i korporacyjną oraz środki ochrony indywidualnej.

W PW Krystian działamy w celu poprawy nie tylko bezpieczeństwa pracy, ale i naszego wpływu na środowisko naturalne. Nasze aktywności przekładają się na obniżenie śladu węglowego w produkcji, a także na korzyści dla lokalnej społeczności i gospodarki. Będąc liderem na rynku odzieży ochronnej, wyznaczamy trendy nie tylko w ochronie zdrowia i życia pracowników, ale również odpowiedzialnego biznesu. Dbamy o środowisko wielopłaszczyznowo, a jednym z obszarów jest zmniejszanie ilości odpadów i recykling  – podkreśla Elżbieta Rogowska, Wiceprezes Zarządu PW Krystian.

Zrównoważona produkcja

Firma produkuje odzież ochronną i roboczą, powstaje ona między innymi z materiałów pochodzących z recyklingu. Materiały posiadają certyfikaty Oeko-Tex i Global Recycled Standard. Uzyskanie certyfikatu Oeko-Tex świadczy o jakości produktów, które nie zawierają środków wpływających niekorzystnie na zdrowie ludzi (m.in. formaldehydów, pestycydów). Z kolei Certyfikat Global Recycled Standard (GRS) otrzymują produkty w 20% pochodzące z materiałów z odzysku. GRS dotyczy całego łańcucha dostaw i odnosi się do spełniania standardów dotyczących ochrony środowiska, wymagań społecznych, zawartości chemicznej i oznakowania.

Tkaniny i dzianiny użyte w kolekcji ProEco pochodzą z mieszanek poliestru uzyskanego z recyklingu butelek PET i innych plastików przemysłowych oraz włókien celulozowych, uzyskiwanych z szybkorosnących odmian drzew. Pozwala to na zastąpienie bawełny, której produkcja bardzo silnie i negatywnie wpływa na środowisko naturalne.

– Działania te potwierdzają nasze zaangażowanie w ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne w myśl idei gospodarki obiegu zamkniętego. Nie wszyscy zdają sobie jeszcze sprawę, że np. przetworzony poliester z recyklingu zmniejsza zużycie energii o 45 proc., a emisje gazów cieplarnianych o ponad 30 proc. w porównaniu z poliestrem standardowym. Z drugiej strony Lyocell, czyli popularna celuloza drzewna, jest produkowany w procesie zamkniętym, w którym ponad 99 proc. rozpuszczalnika jest odzyskiwane i ponownie wykorzystywane. To ważne i potrzebne alternatywy – dodaje Elżbieta Rogowska.

Nowe technologie dla zielonej przyszłości

Celem jest nie tylko sam recykling odpadów, ale również systematyczne zmniejszanie ich ilości. Pomagają temu nowe technologie. W zakładzie PW Krystian, nowoczesne maszyny krojcze pozwoliły na zmniejszenie odpadów tekstylnych. Nowoczesna metoda pracy pozwala na przygotowania większej ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu.

Dotychczasowe klasyczne nici firma Krystian zastąpiła wytwarzanymi z recyklingu plastikowymi butelkami. Są one równie trwałe i wytrzymałe, jak nici standardowe, a jednocześnie stanowią bardziej przyjazną dla środowiska alternatywę.

Wydłużenie cyklu życia produktu

Recykling jest ważnym elementem redukcji negatywnego wpływu na środowisko m.in. branży tekstylnej i BHP. Jednym z kluczowych zadań w zrównoważonym rozwoju jest jednak wydłużenie życia produktu, co pozwala na znaczne zmniejszenie odpadów w ogóle.

Chcemy produkować odzież, w której nie tylko można bezpiecznie pracować, ale także nosić ją jak najdłużej. Podczas gdy normy europejskie wymagają od producentów odzieży ochronnej certyfikacji na min. 5 cykli prania. Naszym wewnętrznym minimalnym standardem jest 25 prań, większość naszej odzieży ma certyfikację na 50 cykli, a coraz więcej na aż 100. Oznacza to, że w porównaniu z tanimi alternatywami wydłużamy okres życia produktu nawet do 20 razy! – dodaje Elżbieta Rogowska.

Co więcej, firma wprowadziła również nowoczesne etykiety, bardziej odporne na pranie i pozwalające na maksymalizację żywotności produktu.

Uważność na co dzień

Dobre nawyki pielęgnowane są także w codziennej pracy, sukcesywnie wyrabiane wśród wszystkich pracowników firmy. Poza wyeliminowaniem jednorazowych naczyń czy segregacji śmieci, zrezygnowaliśmy z używania wody w plastikowych butelkach. Co więcej, w celu zwiększenia świadomości ekologicznej w strukturach administracyjnych Spółki, pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia.